درود بر شما، برای شرکت در گفتگوها و مشاهده کامل مطالب کافی است در این سایت عضو شوید.
برای عضویت اینجا کلیک کنید
با سپاس
مدیریت

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • other
 • :daeva2:
  Daeva2
  Daeva2
 • :rakhtekhab:
  Rakhtekhab
  Rakhtekhab
 • :(143):
  (143)
  (143)
 • :faraar:
  Faraar
  Faraar
 • :yeees:
  Yeees
  Yeees
 • :(304):
  (304)
  (304)
 • :heeey:
  Heeey
  Heeey
 • :8dbf04f9d3da198e934
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
  8dbf04f9d3da198e934e97048f5af72b
 • :khaketim:
  Khaketim
  Khaketim
 • :210019_ndsht6wrzwgn
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
  210019 Ndsht6wrzwgnpeo4
 • :lov:
  Lov
  Lov
 • :biasetare:
  Biasetare
  Biasetare
 • :okey:
  Okey
  Okey
 • :pakdeli (9):
  Pakdeli (9)
  Pakdeli (9)
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :doosti:
  Doosti
  Doosti
 • :shohar:
  Shohar
  Shohar
 • :(229):
  (229)
  (229)
 • :gol4u:
  Gol4u
  Gol4u
 • :-2-43-:
  2 43
  2 43
 • :kh:
  Kh
  Kh
 • :0453:
  0453
  0453
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :babay:
  Babay
  Babay
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :chadorm:
  Chadorm
  Chadorm
 • :69:
  69
  69
 • :dava:
  Dava
  Dava
 • :setareha:
  Setareha
  Setareha
 • :(207):
  (207)
  (207)
 • :ghalbha:
  Ghalbha
  Ghalbha
 • :zabunkotak:
  Zabunkotak
  Zabunkotak
 • :(385):
  (385)
  (385)
 • :imsorry:
  Imsorry
  Imsorry
 • :96:
  96
  96
 • :khandemoo:
  Khandemoo
  Khandemoo
 • :areee:
  Areee
  Areee
 • :mach:
  Mach
  Mach
 • :bolandgoo:
  Bolandgoo
  Bolandgoo
 • :pakdeli (6):
  Pakdeli (6)
  Pakdeli (6)
 • :daeva:
  Daeva
  Daeva
 • :raghss2:
  Raghss2
  Raghss2
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :eybnadare:
  Eybnadare
  Eybnadare
 • :vardane:
  Vardane
  Vardane
 • :(268):
  (268)
  (268)
 • :hayhay:
  Hayhay
  Hayhay
 • :4u:
  4u
  4u
 • :khaabb:
  Khaabb
  Khaabb
 • :2342:
  2342
  2342
 • :loos:
  Loos
  Loos
 • :biaberim:
  Biaberim
  Biaberim
 • :nishbaz:
  Nishbaz
  Nishbaz
 • :pakdeli (8):
  Pakdeli (8)
  Pakdeli (8)
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :doostetdaram:
  Doostetdaram
  Doostetdaram
 • :shaakh:
  Shaakh
  Shaakh
 • :(214):
  (214)
  (214)
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :(431):
  (431)
  (431)
 • :jingil:
  Jingil
  Jingil
 • :157fs409479:
  157fs409479
  157fs409479
 • :khanmoodas:
  Khanmoodas
  Khanmoodas
 • :atishghalb:
  Atishghalb
  Atishghalb
 • :mokhlesimdarbast:
  Mokhlesimdarbast
  Mokhlesimdarbast
 • :chador:
  Chador
  Chador
 • :dasdas:
  Dasdas
  Dasdas
 • :rose4u:
  Rose4u
  Rose4u
 • :(206):
  (206)
  (206)
 • :fekrii:
  Fekrii
  Fekrii
 • :zaarzaar:
  Zaarzaar
  Zaarzaar
 • :(318):
  (318)
  (318)
 • :heykhoda:
  Heykhoda
  Heykhoda
 • :011 (126):
  011 (126)
  011 (126)
 • :khandeee:
  Khandeee
  Khandeee
 • :1302863661_000:
  1302863661 000
  1302863661 000
 • :maach:
  Maach
  Maach
 • :bitarbiat:
  Bitarbiat
  Bitarbiat
 • :pakdeli (2):
  Pakdeli (2)
  Pakdeli (2)
 • :pook:
  Pook
  Pook
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :eshghdokh:
  Eshghdokh
  Eshghdokh
 • :toomokh:
  Toomokh
  Toomokh
 • :(230):
  (230)
  (230)
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :khaab:
  Khaab
  Khaab
 • :999:
  999
  999
 • :kol:
  Kol
  Kol
 • :barrrgh:
  Barrrgh
  Barrrgh
 • :nini:
  Nini
  Nini
 • :crykiss:
  Crykiss
  Crykiss
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :dokhibaz:
  Dokhibaz
  Dokhibaz
 • :shaad:
  Shaad
  Shaad
 • :(208):
  (208)
  (208)
 • :giverose:
  Giverose
  Giverose
 • :__zereshk__:
  Zereshk
  Zereshk
 • :(394):
  (394)
  (394)
 • :jaaroob:
  Jaaroob
  Jaaroob
 • :99:
  99
  99
 • :khandokht:
  Khandokht
  Khandokht
 • :asease:
  Asease
  Asease
 • :mer30:
  Mer30
  Mer30
 • :booss:
  Booss
  Booss
 • :pakdeli (7):
  Pakdeli (7)
  Pakdeli (7)
 • terol
 • :teroool (7):
  Teroool (7)
  Teroool (7)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (12):
  Teroool (12)
  Teroool (12)
 • :teroool (20):
  Teroool (20)
  Teroool (20)
 • :teroool (28):
  Teroool (28)
  Teroool (28)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (9):
  Teroool (9)
  Teroool (9)
 • :teroool (17):
  Teroool (17)
  Teroool (17)
 • :teroool (25):
  Teroool (25)
  Teroool (25)
 • :teroool (34):
  Teroool (34)
  Teroool (34)
 • :teroool (5):
  Teroool (5)
  Teroool (5)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (14):
  Teroool (14)
  Teroool (14)
 • :teroool (22):
  Teroool (22)
  Teroool (22)
 • :teroool (31):
  Teroool (31)
  Teroool (31)
 • :teroool (2):
  Teroool (2)
  Teroool (2)
 • :teroool (11):
  Teroool (11)
  Teroool (11)
 • :teroool (19):
  Teroool (19)
  Teroool (19)
 • :teroool (27):
  Teroool (27)
  Teroool (27)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (8):
  Teroool (8)
  Teroool (8)
 • :teroool (16):
  Teroool (16)
  Teroool (16)
 • :teroool (24):
  Teroool (24)
  Teroool (24)
 • :teroool (33):
  Teroool (33)
  Teroool (33)
 • :teroool (6):
  Teroool (6)
  Teroool (6)
 • :teroool (1):
  Teroool (1)
  Teroool (1)
 • :teroool (13):
  Teroool (13)
  Teroool (13)
 • :teroool (21):
  Teroool (21)
  Teroool (21)
 • :teroool (29):
  Teroool (29)
  Teroool (29)
 • :teroool (3):
  Teroool (3)
  Teroool (3)
 • :teroool (10):
  Teroool (10)
  Teroool (10)
 • :teroool (18):
  Teroool (18)
  Teroool (18)
 • :teroool (26):
  Teroool (26)
  Teroool (26)
 • :teroool (4):
  Teroool (4)
  Teroool (4)
 • :teroool (15):
  Teroool (15)
  Teroool (15)
 • :teroool (23):
  Teroool (23)
  Teroool (23)
 • :teroool (32):
  Teroool (32)
  Teroool (32)
 • Imported Smilies
 • Iran-forum-ir (7)
  Iran-forum-ir (7)
  Iran-forum-ir (7)
 • :61:
  61
  61
 • :7:
  7
  7
 • :12:
  12
  12
 • :3:
  3
  3
 • :22:
  22
  22
 • Lady-forum-smile (3)
  Lady-forum-smile (3)
  Lady-forum-smile (3)
 • :28:
  28
  28
 • :38:
  38
  38
 • Iran-forum-ir (1)
  Iran-forum-ir (1)
  Iran-forum-ir (1)
 • :23:
  23
  23
 • :34:
  34
  34
 • Iran-forum-ir (5)
  Iran-forum-ir (5)
  Iran-forum-ir (5)
 • :46:
  46
  46
 • :76:
  76
  76
 • :100:
  100
  100
 • :64:
  64
  64
 • :13:
  13
  13
 • :107:
  107
  107
 • :16:
  16
  16
 • Lady-forum-smile (16
  Lady-forum-smile (16)
  Lady-forum-smile (16)
 • :75:
  75
  75
 • :9:
  9
  9
 • Iran-forum-ir (24)
  Iran-forum-ir (24)
  Iran-forum-ir (24)
 • :6:
  6
  6
 • :5:
  5
  5
 • Iran-forum-ir (21)
  Iran-forum-ir (21)
  Iran-forum-ir (21)
 • :101:
  101
  101
 • :59:
  59
  59
 • Iran-forum-ir (18)
  Iran-forum-ir (18)
  Iran-forum-ir (18)
 • Iran-forum-ir (17)
  Iran-forum-ir (17)
  Iran-forum-ir (17)
 • :79:
  79
  79
 • :63:
  63
  63
 • :26:
  26
  26
 • Lady-forum-smile (13
  Lady-forum-smile (13)
  Lady-forum-smile (13)
 • :20:
  20
  20
 • :25:
  25
  25
 • Iran-forum-ir (3)
  Iran-forum-ir (3)
  Iran-forum-ir (3)
 • :72:
  72
  72
 • :52:
  52
  52
 • Iran-forum-ir (26)
  Iran-forum-ir (26)
  Iran-forum-ir (26)
 • :19:
  19
  19
 • :32:
  32
  32
 • Iran-forum-ir (9)
  Iran-forum-ir (9)
  Iran-forum-ir (9)
 • :108:
  108
  108
 • Iran-forum-ir (19)
  Iran-forum-ir (19)
  Iran-forum-ir (19)
 • :106:
  106
  106
 • :67:
  67
  67
 • :78:
  78
  78
 • Lady-forum-smile (9)
  Lady-forum-smile (9)
  Lady-forum-smile (9)
 • :8:
  8
  8
 • :39:
  39
  39
 • Lady-forum-smile (12
  Lady-forum-smile (12)
  Lady-forum-smile (12)
 • :50:
  50
  50
 • :104:
  104
  104
 • Iran-forum-ir (16)
  Iran-forum-ir (16)
  Iran-forum-ir (16)
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • Iran-forum-ir (6)
  Iran-forum-ir (6)
  Iran-forum-ir (6)
 • :48:
  48
  48
 • :24:
  24
  24
 • :42:
  42
  42
 • :70:
  70
  70
 • :102:
  102
  102
 • Lady-forum-smile (7)
  Lady-forum-smile (7)
  Lady-forum-smile (7)
 • :71:
  71
  71
 • :2:
  2
  2
 • Lady-forum-smile (8)
  Lady-forum-smile (8)
  Lady-forum-smile (8)
 • :17:
  17
  17
 • :35:
  35
  35
 • Iran-forum-ir (22)
  Iran-forum-ir (22)
  Iran-forum-ir (22)
 • :74:
  74
  74
 • :37:
  37
  37
 • Iran-forum-ir (11)
  Iran-forum-ir (11)
  Iran-forum-ir (11)
 • :105:
  105
  105
 • :51:
  51
  51
 • Iran-forum-ir (23)
  Iran-forum-ir (23)
  Iran-forum-ir (23)
 • :57:
  57
  57
 • Iran-forum-ir (8)
  Iran-forum-ir (8)
  Iran-forum-ir (8)
 • :29:
  29
  29
 • :21:
  21
  21
 • :54:
  54
  54
 • Lady-forum-smile (5)
  Lady-forum-smile (5)
  Lady-forum-smile (5)
 • :10:
  10
  10
 • :60:
  60
  60
 • Iran-forum-ir (15)
  Iran-forum-ir (15)
  Iran-forum-ir (15)
 • :73:
  73
  73
 • :55:
  55
  55
 • Iran-forum-ir (4)
  Iran-forum-ir (4)
  Iran-forum-ir (4)
 • :47:
  47
  47
 • :30:
  30
  30
 • Iran-forum-ir (25)
  Iran-forum-ir (25)
  Iran-forum-ir (25)
 • :58:
  58
  58
 • Iran-forum-ir (14)
  Iran-forum-ir (14)
  Iran-forum-ir (14)
 • :77:
  77
  77
 • :31:
  31
  31
 • :66:
  66
  66
 • Lady-forum-smile (14
  Lady-forum-smile (14)
  Lady-forum-smile (14)
 • :14:
  14
  14
 • :4:
  4
  4
 • Lady-forum-smile (15
  Lady-forum-smile (15)
  Lady-forum-smile (15)
 • :103:
  103
  103
 • :15:
  15
  15
 • Iran-forum-ir (20)
  Iran-forum-ir (20)
  Iran-forum-ir (20)
 • :68:
  68
  68
 • :18:
  18
  18
 • Iran-forum-ir (10)
  Iran-forum-ir (10)
  Iran-forum-ir (10)
 • :56:
  56
  56
 • :1:
  1
  1
 • :41:
  41
  41
 • :11:
  11
  11
 • Lady-forum-smile (1)
  Lady-forum-smile (1)
  Lady-forum-smile (1)
 • :53:
  53
  53
 • :43:
  43
  43
 • Lady-forum-smile (17
  Lady-forum-smile (17)
  Lady-forum-smile (17)
 • :40:
  40
  40
 • :45:
  45
  45
 • Iran-forum-ir (13)
  Iran-forum-ir (13)
  Iran-forum-ir (13)
 • :27:
  27
  27
 • :49:
  49
  49
 • Iran-forum-ir (2)
  Iran-forum-ir (2)
  Iran-forum-ir (2)
 • :36:
  36
  36
 • :44:
  44
  44
 • Iran-forum-ir (12)
  Iran-forum-ir (12)
  Iran-forum-ir (12)
 • :62:
  62
  62
 • Lady-forum-smile (6)
  Lady-forum-smile (6)
  Lady-forum-smile (6)
 • Lady-forum-smile (10
  Lady-forum-smile (10)
  Lady-forum-smile (10)