واشگتن پست: تصمیم نهایی با رهبری است/ توافق خاصی شکل نگرفته است

نمایش نسخه قابل چاپ