چنانچه از مفهوم کلمه ریل تایم پی سی آر (Realtime PCR) استنباط میشود، درواقع مانیتوریگ لحظه به لحظه یک پروسه میباشد.از جمله عوامل موثر در بوجود آمدن روش ریل تایم پی سی آر (Realtime PCR) ،مشکلات و نقص...