غلات و حبوبات از کالا های اساسی مردم هر کشوری بخصوص ایران هستند. اغلب غذا های ایرانی بر پایه غلات و حبوبات تهیه می باشد به همین دلیل مصرف مردم در این دسته از کالا ها بسیار زیاد است. با آنکه در صنعت...