فناوری باعث شده که فیلم های سینمایی، برنامه های تلویزیونی و صنعت چاپ سهبعدی شود و حالا نوبت به کاشی ها رسیده است. کاشی ها نه تنها بافت های جالبی یافته اند، بلکه تبدیل به نوعی معماری شده اند. امروزه انواع و اقسام مدل های کاشی وجود دارد و انتخاب ها فراوانند. در اینجا به نوآوری های حوزه کاشی و دیوارپوش در بهار 2013 می پردازیم.
[align=center]Click here to enlarge[/align]

[align=justify]طرح هایی با شکل های مقیاس بزرگ: کاشی های جداگانه در کنار هم قرار گرفته اندو گوشه های آنها حالت خاصی پیدا کرده است.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]الهام از مدل سنگ های روی هم: این طرح به مدل محبوب سنگ های روی هم، حالت مدرنتر و یکپارچه تری می دهد.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]طرح های مجسمه ای: این طرح ها روی کاشی دیوار با نور و سایه بازی می کنند و بهدیوار عمق می دهند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]کاشی هایی با سطوح و بافت های متفاوت: طراح مشهور، فیلیپ استارک، خط تولیدجدیدی به نام معماری انعطاف پذیر دارد که مشخصه آن نحوه نصب متفاوت کاشی ها است. همیشه فاصله بین کاشی ها برایمان مشکل ساز بوده است. ولی او این مشکل را بدین ترتیب حل کرده که فاصله های بین مربع های براق را بیشتر کرده است.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]کاشی هایی شبیه مجسمه: این کاشی ها با حالت سه بعدی خود مفهوم جدیدی بهدیوارپوش داده اند. در این نوع کاشی ها سطح صاف نمی بینید و در کنار هم معماری داخلی شگفت انگیزی خلق می کنند. البته تمیز کردنشان هم برای خودش مسئله ای است![/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]سبک هیروگلیف. این کاشی ها مصری هستند و گویی از حفاری های باستان شناسی بدستآمده اند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]طرح های ساده تر: طرح های ساده تر در اتاق های مینیمالیستی بهتر دیده می شوند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]کاشی های سه بعدی کوچک: این کاشی های ریز که حالت سه بعدی دارند، عمق کمی بهدیوار می دهند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]کاشی هایی با طرح های ملهم از پارچه: طرح هایی مانند طرح دمشقی روی کاشی همزیبا از آب در می آیند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]سنگ های ریزی که روی موج های این کاشی ها کار شده، توجه را جلب می کنند. اشیایتزئینی روی کاشی ها مانند جواهراتی برای دیوارها عمل می کنند.[/align]