سفیدک پودری(سطحی) رز :

سفیدک پودری رز از گسترده ترین و خطرناکترین بیماریهای رزهای گلخانه ای و فضای باز است . این بیماری هم اکنون در همه کشورهایی که در آن رز کاشته می شود، شناخته شده است.
Click here to enlarge
علائم بیماری در ابتدا به صورت نواحی قرمز شبیه تاول در سطح بالایی برگ دیده می شود. پوشش سفید قارچ به صورت لکه های مشخص روی سطح برگهای جوا ن ظاهر می شود و این برگها در حالت شدید بیماری پیچ خورده و بدشکل شده و در نهایت به طور کامل با پوشش سفید قارچ پوشانده میشود.

در برگهای پیر هم نواحی گرد یا نامنظم ممکن است با میسیلیوم قارچ پوشانده شوند. در صورتی که شرایط محیطی مساعد باشد برگهای آلوده پیش از موعد می ریزند.


قارچ عامل بیماری ممکن است به ساقه ها و بویژه به قاعده خارها و همچنین گلها حمله نماید. پوشش میسیلیومی قارچ می تواندبه مقدار زیادی روی گلبرگها ، کاسبرگها و جام گل به خصوص وقتی غنچه گل باز شده باشد گسترش یابد.


خسارت شدید بیماری سفیدک پودری موجب کاهش رشد برگ، کاهش ارزش زیبایی گل، کاهش عملکرد و فتوسنتز و نهایتا کاهش رشد گیاه و کاهش عمر پس از برداشت گل های بریده می شود
عامل بیماری قارچی با نام Sphaerotheca pannosa.var.rosae است، که بندرت روی رز تشکیل می شودو بیشتر فرم غیر جنسی عامل بیماری که از جنس Oidium می باشد، روی گیاه دیده می شود.

عوامل مؤثر در توسعه بیماری شامل حساسیت بافت میزبان، درجه حرارت، رطوبت نسبی و وجود آب می باشند. در رطوبت بالا بهترین درجه حرارت برای توسعه بیماری 25-18 درجه سانتی گراد است. زمانی که همه سطح برگ با یک لایه آب پوشانده شده باشد رشد میسیلیومی اتفاق نمی افتد. اگرچه این شرایط برای جوانه زدن الزامی است.
در رزهای خارج از گلخانه مناسبترین شرایط برای توسعه بیماری در شب در دمای 5/15 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 99-90 درصد است که اجازه تشکیل کنیدی را در حد مناسب فراهم می آورد و در طول روز حرارت 27-26 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70-40 درصد آزاد شدن کنیدی ها را تسهیل می کین شرایط برای مدت چند روز اپیدمی (همه گیر شدن ) بیماری حتمی است.


سفیدک داخلی (حقیقی ) رز :

علائم بیماری روی برگها ، ساقه ها ، کاسه گل ، کاسبرگها و گلبرگها دیده می شود. آلودگی معمولا به ناحیه رشد انتهایی و جوان گیاه محدود است. روی برگها لکه های قرمز ، صورتی تا قهوه ای تیره به صورت اشکال نامنظم تشکیل می شود. برگچه ها ممکن است به رنگ زرد تغییر یابند. در برگچه های زرد رنگ لکه هایی به قطر یک سانتی متر از بافت سالم برگ ممکن است به صورت جزیره مانند دیده شوند. ریزش برگ ممکن است شدید باشد. در شرایط سرد و مرطوب اسپانژیوم و اسپانژیوفور به صورت فراوانی روی سطح پایینی برگهای آلوده دیده می شوند. نواحی ارغوانی تا سیاه با اندازه مختلف از یک لکه کوچک تا لکه هایی با طول 2 سانتی متر نیز ممکن است روی ساقه و دمگل ظاهر شوند
در یک فاز آب آزاد اسپور قارچ جوانه می زند و وارد سلول گیاه می شودو از پشت برگ ریسه های خاکستری نمایان می شود. به برگهای رز بیشتر حمله می کند. در محل خنک و با رطوبت بیشتر ظاهر می شود.

عامل بیماری قارچ Peronospora sparsa می باشد. دمای مناسب برای جوانه زنی اسپور قارچ ، 18 درجه سانتی گراد است. قارچ عامل بیماری در رطوبت نسبی پایین تر از 85 درصد ، گیاهان رز را آلوده نمی کند.

در رزهایی که در گلخانه کاشته شده اند پایین آوردن رطوبت محیط با استفاده از تهویه و هوادهی و یا رساندن درجه حرارت محیط به 27 درجه سانتی گراد در طی زمانهای گرمتر روز و شب به کنترل بیماری کمک خواهد کرد. در زمان غروب درجه حرارت بطور ناگهانی پایین می آید. برای جلوگیری از افزایش رطوبت نسبی باید از روشهای ویژه ای استفاده کرد. رطوبت نسبی نباید به مدت 3 ساعت بیشتر از 85 درصد باقی بماند. اگر چه در رزهای گلخانه ای نیز که شرایط بیماری فراهم باشد یک مسئله جدی محسوب می شود.

بیماری کپک خاکستری رز :

بیماری کپک خاکستری یا سوختگی بوتریتیسی گل سرخ در همه نقاط دنیا عمومیت دارد. عامل بیماری قارچ :

Botrytis cinerea است. که یک پاتوژن غیر اختصاصی بوده ، قادر است علائم سوختگی یا پوسیدگی را در بسیاری از گیاهان ایجاد نماید. علائم ناشی از این قارچ را می توان روی ساقه های قطع شده یا هرس شده ، گلها و غنچه های گل مشاهده نمود. این قارچ باعث بسته ماندن غنچه های گل و ریزش آنها می شود. غنچه های آلوده قهوه ای شده و می پوسند و در موارد شدید ، تمام قسمتهای یک گل ممکن است به وسیله کپک خاکستری رنگ قارچ پوشیده شود.

علائم بیماری : معمولی ترین علائم بیماری روی غنچه گلهای جوان دیده می شود که از ساقه آویزان شده و قاعده آن سیاه می شود. سپس میسیلیوم پنبه ای و خاکستری تا سیاه رنگ قارچ روی منطقه آلوده تولید می شود. علامت ابتدایی بیماری ، وجود یک زخم نرم ، کمی فرو رفته و سیاه مایل به خاکستری رنگ در زیر غنچه گل می باشد. روی گلهای کاملا باز شده نیز علائم بیماری به صورت لکه های کوچک به رنگ روشن بر روی گلبرگها به ویژه گلبرگهای خارجی دیده می شوند که بوسیله هاله قرمز تا صورتی تیره احاطه می گردند. این لکه ها به سرعت گسترش یافته ، سطوح وسیعی از گلبرگها را از بین میبرند . در بیشتر موارد ، غنچه های گل موفق به باز شدن ، نشده و می ریزند. تریپسها نیز می توانند خسارت مشابهی را به غنچه های نیمه باز وارد نمایند. بنابراین گیاهان دارای علائم یاد شده بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

علاوه برغنچه های گل ، شاخه های هرس شده در محل قطع شدن نیز به وسیله قارچ مورد حمله قرار می گیرند و از محل بریده شده شانکرهای ( زخم فرو رفته ) سیاه رنگی ایجاد میشود که در هوای خنک و مرطوب، رشد میسیلیومی خاکستری تا سیاه رنگ قارچ بر روی مناطق آلوده قابل مشاهده می باشد.

قارچ بوتریتیس تنها مختص رز نمی باشد و قادر است روی تعداد زیادی از گیاهان و نیز بقایای گیاهی مرده رشد نماید. در شرایط آب و هوای خنک ، تعداد بسیار زیادی از اسپورهای قارچ تولید شده و به وسیله جریانهای هوا یا وزش باد همراه باران، به گیاهان رز منتقل می شوند. یک زخم کوچک در یک غنچه یا گل یا شاید محل برش هرس ، نقطه آغازین ورود قارچ را فراهم سازد. با گسترش آلودگی در شرایط محیطی مساعد، اسپورهای بیشتری تولید شده و قسمتهای بیشتری از گیاه آلوده می شود. این قارچ به عنوان یک انگل ضعیف د رنظر گرفته شده و زخمها را علاوه بر مواد گیاهی مرده کلنیزه می کند.

قارچ بوتریتیس معمولا روی بافتهای گیاهی در حال مرگ زندگی می کند. در شرایط مساعد برای قارچ ، روی هر بافت مرده گیاهی تا هزاران اسپور بوتریتیس تولید می شود. آلودگی زمانی اتفاق می افتد که آب آزاد روی برگها یا غنچه ها وجود داشته باشد.


سپتوریوز گلایل :

این قارچ به برگ و پیاز گل حمله می کند و روی پیاز گل لکه های قهوه ای مایل به سرخ ایجاد می کند و بافتهای پیاز گل را تبدیل به پوسیدگی خشک می کند.

همچنین روی برگ لکه های تقریبا کروی شکل به رنگ قهوه ای تیره ظاهر می شود و در نتیجه بافت های اطراف برگ خشک شده و به صورت غربالی و مشبک در می آیند. آلودگی قارچ در محیط های مرطوب و در نوع کشت با تراکم فشرده بیشتر است.

روش پیشگیری : استفاده از ارقام مقاوم – ضدعفونی پیاز گل قبل از کاشت .

روش درمان : سم cumanl (با ترکیب 26% زیرام ) به مقدار 400-300 گرم در 100 لیتر آب – ترکیبات مسی مانند سم Cupravit micrblu به مقدار 3 در 1000.

کپک خاکستری گلایل :

این قارچ در تمام اندام گیاه قادر به رشد است. در روی برگ لکه های قهوه ای رنگ به اندازه های مختلف ایجاد می کند.

برگهای جوان به سرعت زرد شده و سپس خشک می شوند. علائم روی پیاز گل به صورت زخم و پوسیدگی نرم و به رنگ قهوه ای ملاحظه می شود. پیاز آلوده اگر کاشته شود جوانه نمی زنند و در صورت جوانه زدن گیاهچه های حاصل فاقد باروریست.

روش پیشگیری : برداشت به موقع پیاز گل از خاک باغچه یا گلدان – حذف بقایای آلوده برگها – نگهداری پیازها ابتدا در انبار با دمای 30-25 درجه سانتیگراد ، به مدت 15 روز و سپس با دمای 10- درجه سانتیگراد ، پیازها را به مدت طولنی نگهداری می کنند. ( دمای نگهدارنده )

روش درمان : آغشته کردن پیاز گل در محلول 1 در هزار وینکلوزولین، یک دقیقه قبل از کاشت پیاز – ضدعفونی کردن پیاز با مانب یا کاربندازیم قبل از کشت.


فوزاریوز گلایول :

وقتی عامل بیماریزا به گلایل حمله کند، یا آلودگی آوندی ایجاد می شود و یا اینکه در شرایط خاص آلودگی پارانشیمی برگ بروز می کند.

در آلودگی های آوندی علائم روی پیاز گل مشخص نیست و آوندهای چوبی کمی قهوه ای می شوند.و یا در قسمت مرکزی نکروز ایجاد می گردد. علائم بیشتری در هوای گرم روی قسمتهای سبز گیاه ظاهر شده و به سرعت گیاه را زرد و خشک کرده و مرگ گیاه را موجب می شود.

وقتی عامل بیماری زا به پارانشیم گیاه حمله کند پوسیدگی خشک در پیاز گل بوجود می آید. لکه هایی از پوسیدگی به رنگ قهوه ای تیره به شکل و اندازه های متفاوت و پوشیده از کمی کپک سفد رنگ روی پیاز گل ظاهر می شود. آلودگی در پیازهای گلایل انبار شده و سبب می شود که قارچ به تمام قسمتهای پیاز حمله کند و پیاز گل را به توده ای از پیازهای مومیایی و سیاه رنگ تبدیل می کند.

روش پیشگیری : حذف پیازهای آلوده ، کاشت پیاز سالم در خاک غیر آلوده ، ضدعفونی پیاز قبل از انبار کردن.

روش درمان : کنترل بیولوژیک توسط کشت باکتری Bacillus subtitis - ضدعفونی خاک با مانکوزب به مقدار 2 گرم درمترمربع و یا کاپتافول 2 گرم در مترمربع.