کاپیتان بکهام قبل از آویختن کتانی هایش، بعد از کمک به ابراهیموویچ و کو در برد نهایی،زیر گریه زد.
[align=justify]دیوید بکهام در آخرین بازیفوتبال عمرش در پارک د پرنس پاریس، نتوانست اشک هایش را نگه دارد و زیر گریه زد. [/align]
[align=justify][size=small]به گزارش برترین ها [/size]بکهام که حسابی احساساتی شدهبود سرش را روی شانه هم تیمی هایش گذاشت و آنها او را دلداری دادند. او که اشک هایش را با لباسش پاک می کرد از روی زمین برای خانواده اش دست تکان داد و مدیر تیم، کارلو آنجلوتی را در آغوش کشید.
[/align]
[align=center]Click here to enlarge[/align]
[align=justify]وقتی بعد از سوت پایان بازیبه زمین برگشت، هم تیمی هایش او را بلند کردند و به هوا انداختند. [/align]
[align=justify]او بعد از کمک به برد پاریسسن ژرمن، با سه پسرش جایزه لیگ یک را دریافت کرد. او بعد از بازی، پرچم انگلستان را به دوش انداخت و دور زمین، دور افتخار زد. [/align]
[align=justify]وقتی فهمید کارلو آنجلوتی میخواهد او را تعویض کند زد زیر گریه.[/align]
[align=justify]او آخرین بازی عمرش را شنبهشب با پاریس سن ژرمن در مقابل برست بازی کرد.[/align]
[align=center]Click here to enlarge[/align]
[align=justify]هم تیمی هایش به هنگام تعویضاو را در آغوش کشیدند.[/align]
[align=justify]ویکتوریا بکهام و فرزندانش،بروکلین، رومئو، کروز و هارپر در جایگاه وی آی پی نشسته بودند و بازی پدرشان را تماشا می کردند. [/align]
[align=justify]بچه های بکهام می دانستند کهنام هایشان برای این مناسبت بزرگ روی کتانی های پدرشان دوخته شده است. [/align]
[align=justify]بکهام برای آخرین بازی اش،رنگ های قرمز، سفید و آبی پرچم انگلستان را برای کتانی هایش انتخاب کرده بود. [/align]
[align=justify]وقتی شماره 32 بکهام و چهرهاو به هنگام اعلام اسامی بازیکنان روی مانیتور استادیوم نمایش داده شد، سوت و تشویق هواداران در پارک د پرنس شنیده شد که حتی از صدای تشویق برای ابراهیموویچ بلندتر بود.[/align]
[align=center]Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge[/align]