با این سبک می توانید به اتاق های سنتی، طراوت بدهید و فضای مدرن خانه راگرمتر کنید. طرح ها و نقش مایه های چیپن دیل چینی با هر محیطی هماهنگ می شوند.

[align=justify]سبک چیپن دیل چینی توسط توماس چیپن دیل معرفی شد. او یک کابینت ساز در شهر لندندر اواسط سال 1700 بود. در این زمان اروپایی ها مسحور داستان هایی می شدند که جهانگردان درباره شرق برایشان تعریف می کردند. طرح های چیپن دیل بدین علت محبوب شدند که طرح ها و سبک او در مبلمان و تزئینات و دکوراسیون گویی ترجمان داستان هایی بودند که از شرق تعریف می شد.[/align]
[align=justify]سبک چیپن دیل در واقع به طرح ها و نقش های هندسی گفته می شود که اکثراً تکرارمی شوند. امروزه به این طرح ها مشبک کاری گفته می شود که روی پارچه و عناصر معماری دیگر هم کار می شود. این مشبک کاری در سال های اخیر هم رواج یافته است و گویی از محبوبیت آن کاسته نمی شود. طرح های امروزی با رنگ های جسورانه در محیط های مدرن و سنتی هماهنگی دارند. نگاهی به این اتاق ها بیندازید که از سبک چیپن دیل چینی الهام گرفته شده اند.[/align]
[align=center]Click here to enlarge[/align]

[align=justify]صندلی های کلاسیک چیپن دیل چینی به رنگ سفید و رومبلی های طرح مشبک کاری، طرحهای هندسی کلاسیک چیپن دیل چینی را دارند.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]صندلی مشابه دیگری که به رنگ سیاه است، نمای کاملاً متفاوتی دارد. تضاد رنگ هایسیاه و سفید همیشه کانون توجهی برای هر اتاق درست می کند.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]سبک چیپن دیل چینی روی بوفه ها و کابینت ها هم جلوه خاصی دارد. طرح مشبک کاریآن باعث می شود که ظروف شما بیشتر به چشم بیایند.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]طرح مشبک کاری این سبک در اتاق های آفتابگیر یا پاسیو هم چشم را نوازش میدهند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]انعطاف این سبک در نشیمن آشپزخانه هم دیده می شود. با ترکیب رنگ جسورانه سبزروشن و طرح شاخ و برگ لوستر و پرده و میز سفید، این آشپزخانه هم مدرن است و هم زیبا.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]سبک چیپن دیل چینی اغلب با طرح بامبو هم شناخته می شود که در این تصویر قابلچوب پرده بدین شکل است. به همین دلیل است که می توان این سبک را با سبک کولونیال بریتانیایی هم ترکیب کرد.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]راه پله بسیار شیک با طرح های چیپن دیل در هر خانه ای خودش را نشان می دهد. دراینجا که نرده ها به رنگ سفید و به سبک چیپن دیل هستند، بسیار سنتی می نمایند.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]مبلمان چیپن دیل چینی مانند آینه و چهارپایه در این اتاق نشیمن سنتی، به نمایکلی اتاق نشاط و طراوت می دهند.[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]طرح مشبک کاری با خطوط پررنگ و مدرن این سرویس بهداشتی ترکیب شده اند.
[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]مبلمان چیپن دیل چینی قدیمی را می توانید از عتیقه فروشی ها و یا منابعاینترنتی خریداری کنید.[/align]