کدام ماهرترند؟ پزشک زن یا مرد
از این پس براى انتخاب پزشک معالج خود بیشتر دقت کنید. مشاهدات تازه در آلمان نشان مى دهد که ظاهراً جنسیت پزشکان در زمینه درمان بیمارى نقش ویژه‌ای بازى مى‌کند.بیماران به طور کلى نیازمند توجه و مراقبت هستند. اما بنا به تجربه مشاهده میشود که تنها معدودی از پزشکان، شنوندگان خوبی هستند.
تاکنون در حوزه درمان، تفاوت جنسی تنها براى بیماران دارای اهمیت بوده و به جنسیت پزشکان توجه چندانی نمیشده است. اما مشاهدات تازه نشان مى دهد که افراد مبتلا به بیماری قند (دیابت) از سوى پزشکان زن بهتر معاینه و درمان میشوند...

بیماران به طور معمول براى انتخاب پزشک معالج خود بیشتر به شهرت، مهارت و حتی مهربانی پزشک معالج توجه میکنند. براى بسیاری از بیماران تنها احساس این مسئله که تحت نظر دکترى زبردست هستند، کفایت مى کند که به طور مرتب به پزشکى معین رجوع کنند.
پژوهش‌ها و مشاهدات تازه در آلمان نشان مى دهد که ظاهراً جنسیت پزشکان در زمینه درمان بیماری نیز نقش بازی مى کند. این موضوع حداقل در مورد بیماران مبتلا به بیماری قند صادق است.
تاکنون تفاوت گذاری جنسی متوجه بیماران بوده است. نوع بیماری و شرایط درمان مشخص، مردان را از زنان متمایز مى سازد. زنان طول عمر بیشتری نسبت به مردان دارند. اما زنان به مراتب بیشتر از مردان به پزشک مراجعه مى کنند و مصرف دارو نزد زنان بیش از مردان است.
دنیای پزشکی مردانه است
آمار و ارقام نشان مى دهد که اغلب زنان از خدمات درمانی کمتر و بدتری نسبت به مردان برخوردارند. در مورد بیماری هاى مشترک میان مردان و زنان، براى تبیین شیوه های درمانی، در بیشتر موارد، معیارهای فیزیکى مردانه مد نظر بوده و کمتر به مشخصات و ویژگی هاى بدن زنان توجه شده است.
جالب اینکه در تحقیقات جدید پزشکى هنوز بدن مرد به مثابه الگو انتخاب شده و در اغلب موارد، تهیه و تولید داروهای جدید، نخست بر روى بدن مردان آزمایش مى شود.
آمار و تجربه نشان می دهد که درصد خطا در تشخیص بیماری نزد زنان بالاتر از مردان است. اما تمامی موارد درستی از این نوع، تنها ما را متوجه اهمیت فوق العاده تمایز جنسی و مشخصات متفاوت بدنی و فیزیکى میان بیماران مى کند.
پزشکان زن بیماری قند را بهتر معالجه میکنند
اما نقش پزشکان زن در این میان کجاست؟ در نشریه پزشکى "Journal of Internal Medicine" گزارشى از برخی پزشکان دانشگاه بن و کلن درج شده است که در آن ادعا میشود بیماران مبتلا به دیابت از سوى پزشکان زن بهتر معاینه و معالجه مى شوند.
یکى از این پزشکان به نام دکتر برتهلد عنوان مى کند: « از زاویه علمی هیچ توضیحی در این زمینه وجود ندارد و فرضیات موجود براى این پدیده تنها به معنای تکرار نظرات کلیشه اى رایج خواهد بود.»
این مشاهده تجربی و آماری، اما بیانگر این مطلب است که پزشکان زن بهتر گوش به بیماران خود میسپارند و در تصمیم‌گیرى به منظور انتخاب شیوه‌هاى درمانی، به بیماران به طور موثرتری امکان مشارکت میدهند.
پزشک زن گوش به حرف بیمار می‌سپارد، پزشک مرد چشم به دستگاه
بیماری قند یکى از بیماری‌هاى پیچیده است که بیمار مجبور به تغییر ریشه‌اى در نحوه زندگی خود میشود. در این‌باره میتوان از توجه ویژه به تغذیه، مصرف دقیق و به موقع دارو و از استفاده و تزریق درست آمپول یاد کرد.
دکتر برتهلد در این مورد اشاره به این واقعیت دارد که «بسیاری از بیماران خود را موظف به رعایت توصیه‌هاى پزشک نمیدانند. این بیماران به مراقبت شدیدتری نیاز دارند. پزشکان زن در این زمینه موفق ترند و بیش ازهمکاران مرد خود قادر به پیشبرد توصیه‌های درمانی و قبول و اجرای آن از سوى بیماران هستند.
این پژوهش دربرگیرنده بیش از ۵۱ هزار بیمار در نزد سه هزار پزشک معالج در سراسر آلمان میباشد. بنا به معیارهای پزشکى آن دسته از بیماران دیابتی از خدمات درمانی بهتری برخوردار شده‌اند که پزشک معالج آنان زن بوده است.
در مورد این بیماران کاهش فشار و چربی خون بیشتر به چشم میخورد و معیار براى میزان قند (HbA1c ) این بیماران کمترین اندازه را نشان میدهد. گستردگی این آمار احتمال نتایج تصادف را منتفی مى سازد.
بر طبق این گزارش تنها نتیجه گیری منطقی در این باره این است که ”درمان و مراقبت از بیماران توسط پزشکان زن از کیفیت بالاتری برخوردار است. این گزارش همچنین یادآور مى شود که پزشکان مرد بیشتر به تکنیک و دستگاههای اندازه‌گیرى، براى مثال دستگاه فشار خون، تکیه دارند، در حالیکه پزشکان زن به گفتگو با بیمار توجه بیشتری نشان مى دهند.»
رفتار پزشک مرد، منطبق با الگوهای از پیش تعیین شده
این مطلب نیز جالب توجه است که بیماران، سوا از جنسیتشان از سوى پزشکان زن بهتر درمان شده‌اند. زنان به طور معمول بیشتر پزشکان زن را براى مداوای خود ترجیح مى دهند اما این پژوهش نشان میدهد که بیماران مردی که پزشک معالج آنان زن بوده است نیز به مراتب خدمات درمانی بهتری دریافت کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که زنان مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحی از سوى جراحان زن در مقایسه با جراحان مرد، کمتر به پرتو درمانی ترغیب میشوند.
خانم ورا رگیتس تساگروزک، متخصص بیمارى‌هاى قلبی براین نظر است که این نمونه ها نشان دهنده آنست که براى پزشکان زن این موضوع اهمیت زیادی دارد که توصیه‌هاى پزشکى از سوى بیمار فهمیده شود. پزشکان مرد کمتر تمایل به گفتگو و توجیه بیمار دارند و رفتار آنان با بیماران بر طبق الگوهای از قبل تعیین شده است.
برغم این مشاهدات خانم انگرید مول هازر، پرفسور در علوم تندرستی از هامبورگ، بر این عقیده است که: «این آمار نشانگر آن نیست که زنان پزشکان بهتری از مردان هستند. در اینباره میتوان شک و تردید فراوان داشت.
دکتر برتهلد یکى از نویسندگان این گزارش نیز اعتراف میکند که نتایج حاصله به معنای عدم رجوع به پزشکان مرد نیست، و این پژوهش هنوز در مراحل آغازین خود می‌باشد.
[align=justify] ویرایش وتلخیص:آکاایران
[/align]