[align=justify][size=medium]تابستان فصل میوه‌های كوچولوی خوشمزه است. گیلاس، آلبالو، انگور، توت و میوه‌های كوچك دیگر هرچند بسیار خوشمزه‌ هستند اما یك دردسر مهم دارند و آن، شستن آنهاست.[/size][/align]
[align=justify][size=medium] این میوه‌ها را دانه‌دانه نمی‌شود شست و شستن گروهی آنها هم مطمئن به‌نظر نمی‌رسد، به‌ویژه درباره انگور همیشه این امكان هست كه آلودگی بین دانه‌های آن وجود داشته باشد. برای شستن مطمئن انگور و میوه‌های دیگر اینچنینی باید چند مرحله را طی كنید:[/size][/align]
[align=justify][size=medium]1- میوه‌ها را در یك كاسه پر از آب سرد بریزید و چند دقيقه صبر كنید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium]2- میوه‌ها را از روی آب جمع كنید و در یك آبكش بریزید و شیر آب سرد را روی آنها باز كنید و با دست كمی آنها را بشویید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium]3- كاسه را خالی كرده و بشویید و دوباره آن را پر از آب سرد كنید. كمی مایع ضدعفونی‌كننده میوه‌ها را در آن بریزید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium]4- میوه‌ها را به‌مدت 10 یا 15دقيقه در آب بگذارید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium]5- میوه‌ها را از روی آب جمع كنید و در آبكش بریزید و با دقت بشویید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium]6- اگر شك دارید كه هنوز كف لای میوه‌ها مانده باشد، یك بار دیگر آنها را در آب شناور كنید و بعد دوباره در آبكش بشویید.[/size][/align]