[align=center][rtl][size=small]برای رنگ موی قهوه ای با تم قرمز چه رنگ هایی را با هم ترکیب کنیم؟[/size][/rtl][/align]
[align=center][img=300x200]http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/169341.jpg[/img][/align]
[align=center][rtl]بهترین ترکیب رنگ برای قهوه ای تیره با تم قرمز چیست؟[/rtl][/align]

سوال کاربر :
موهای من سفیدی زیاد داره آیا می تونم رنگ مو قهوه اى تیره با سایه آبنوسى ( قهوه ای تیره با تم قرمز ) بزارم؟ از چه ترکیب رنگی انتخاب کنم تا رنگ مو قهوه اى تیره با سایه آبنوسى داشته باشم؟

جواب :
بله این امکان وجود داره رنگ طبیعی شماره 5 و رنگ دودی شماره 5 و کمی رنگ بنفش به شما قهوه ای تیره با سایه آبنوسی می دهد