[rtl][size=x-small]مواد لازم برای تهیه شله زرد[/size][/rtl]
[align=justify][size=x-small][size=x-small]برنج [/size] یک لیوان[/size][/align]
[align=justify][size=x-small][size=x-small]شکر[/size] دو و نیم لیوان[/size][/align]
[align=justify][size=x-small][size=x-small]گلاب[/size] نصف لیوان[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]آرد برنج نصف قاشق غذاخوری[/size][/align]
[align=justify][size=x-small][size=x-small]زعفران[/size] ساییده یک قاشق چای‌خوری[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]کره 25 گرم[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]پودر [size=x-small]هل[/size] یا [size=x-small]وانیل [/size] نصف قاشق چای‌خوری[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]آب 8 لیوان[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]خلال [size=x-small]بادام[/size] یک لیوان[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]خلال [size=x-small]پسته[/size] و [size=x-small]دارچین[/size] برای تزئین[/size][/align]
[align=justify][size=x-small] [/size][/align]
[align=justify][size=x-small]با این مقدار مواد لازم حدود ده کاسه ماست خوری از ”‌شله زرد“ خواهیم داشت.[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]حدود 8 لیوان آب، یک بسته کره 25 گرمی یا نصف یک بسته کره 50 گرمی[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small]یک قاشق غذاخوری خلال پسته و یک قاشق چای‌خوری دارچین برای تزئین[/size][/align]
[align=center][size=x-small][size=x-small]Click here to enlargeClick here to enlarge[/size][/size][/align]


[align=justify][size=x-small]نصف لیوان گلاب معادل صد گرم، یک قاشق چای‌خوری زعفران ساییده شده (آسیاب شده با شکر)[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]


[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small]یک لیوان برنج معادل 180 گرم، نصف قاشق غذاخوری آرد برنج معادل 8 گرم[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]


[align=justify][size=x-small]یک لیوان خلال بادام معادل صد گرم، نصف قاشق چای‌خوری پودر هل یا نصف قاشق چای‌خوری وانیل[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]


[align=center][size=x-small][size=x-small]Click here to enlargeClick here to enlarge[/size][/size][/align]

[align=justify][size=x-small]دو و نیم لیوان شکر معادل 500 گرم، برای تهیه شله زرد کم شیرین : دو لیوان شکر معادل 400 گرم نیاز می‌باشد.[/size][/align]
[align=center][size=x-small][size=x-small]Click here to enlargeClick here to enlarge[/size][/size][/align]

[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[rtl][size=x-small]طرز تهیه شله زرد[/size][/rtl]
[align=justify][size=x-small]یک لیوان برنج را شسته، با 8 لیوان آب، بدون نمک، به مدت یک شب خیس می‌کنیم. بعد آب و برنج را روی شعله گذاشته، جوش می‌آوریم. سپس برای دو ساعت با شعله کم می‌کنیم و چندین بار آن را هم می‌زنیم تا برنج کاملاً له شود و لعاب بیندازد و مغز برنج پخته شود.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small]یک قاشق چای‌خوری زعفران را با یک چهارم لیوان آب، ده دقیقه روی کتری در حال جوش گذاشته تا دم بکشد.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small]نصف قاشق چای‌خوری پودر هل را با یک چهارم لیوان آب، ده دقیقه روی کتری در حال جوش گذاشته تا دم بکشد. بعد آن را از صافی رد می‌کنیم. به جای آب پودر هل صاف شده می‌توان از نصف قاشق چای‌خوری وانیل استفاده کرد.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]نصف قاشق غذاخوری آرد برنج را در نصف لیوان آب سرد حل می‌کنیم.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small]زعفران دم کشیده، آب هل صاف شده یا وانیل، گلاب، آرد برنج حل شده و شکر را به برنج پخته شده اضافه کرده، هم می‌زنیم تا ده الی پانزده دقیقه دیگر با شعله کم دم بکشد و جا بیفتد.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small]شعله را خاموش می‌کنیم و کره را اضافه کرده، هم می‌زنیم. اگر شله زرد سفت باشد، می‌توان به آن گلاب یا آب اضافه کرد.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]

[align=justify][size=x-small] (برای تشخیص میزان سفتی شله زرد می‌توان کمی از آن را در یخچال گذاشت تا میزان سفتی شله زرد را بعد از سرد شدن بیازماییم) بعد از کمی سرد شدن، خلال بادام به آن اضافه کرده، هم می‌زنیم و در ظرف پذیرایی می‌کشیم.[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align][align=justify][size=x-small]با دارچین یا خلال پسته و بادام می‌توان شله زرد را تزئین نمود و آن را سرد یا گرم میل کرد. نوش جان[/size][/align]
[align=center][size=x-small]Click here to enlarge[/size][/align]


[align=justify][size=x-small]مقدار کالری موجود در یک کاسه ماست خوری از شله زرد حدوداً 315 کیلو کالری می‌باشد.[/size][/align]
[align=justify][size=x-small]مقدار کالری موجود در کل شله زرد حدوداً 3150 کیلو کالری می‌باشد.[/size][/align]