[size=medium]محققان استرالیایی در مطالعات خود دریافتند، برخی سلول‌های ایمنی در مراحل خاصی از چرخه قاعدگی، زنان را مستعد ابتلا به سرطان سینه می کنند.
[/size]


[align=right][size=medium]محققان دانشگاه آدلاید تحقیقات آزمایشگاهی خود را بر روی سلول های ایمنی موسوم به ماکروفاژها (machrophages) و نحوه تغییر نقش این سلول‌ها در اثر تغییرات هورمونی در طول مقاطع زمانی در یک ماه متمرکز کردند.
[/size][/align]


[align=right][size=medium]نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، در حالی که این سلول‌های ایمنی دارای نقش عملکرد طبیعی در سینه هستند، در مراحل خاصی از چرخه قاعدگی به مستعد شدن زنان در ابتلا به سرطان سینه کمک می کنند.
[/size][/align]


[align=right][size=medium]«وندی اینگمان» از محققان زیست شناسی و سرطان دانشکده پزشکی دانشگاه آدلاید و سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید می‌کند: این سلول‌ها باید نقش محافظتی از بدن در برابر سرطان ایفا کنند، اما در مقاطع خاصی در طول ماه ‌ماکروفاژها به سلول‌های سرطانی اجازه فرار از سد دفاعی سیستم ایمنی را می‌دهند.
[/size][/align]


[align=right][size=medium]«ایسنگمان» خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد که این پنجره خطر در زمان چرخه قاعدگی زنان گشوده می‌شود؛ در این مقطع سطوح هورمون پروژسترون کاهش می‌یابد که این مسأله بر عملکرد سینه تأثیر می‌گذارد.
[/size][/align]


[align=right][size=medium]در این زمان سیستم دفاعی بدن در بافت سینه تضعیف شده و زن مستعد عواملی می‌شود که در نهایت منجر به بروز سرطان سینه می‌شود.
[/size][/align]


[size=medium]نتایج این مطالعه در مجله Biology of Reproduction منتشر شده است.
[/size]