نوشه انصاري، بانوی ایرانی الاصلی که به فضا رفته گفته بود: «كاش رهبران جهان را به فضا مي‌بردند تا از آنجا تمام زمين را به يك چشم نگاه كنند زيرا در فضا هيچ مرزي ‌وجود ندارد و آنان مي‌توانند تجربه ديد نگاه يكسان را داشته باشند».‌ حالا یک عکاس کوشیده است، تا حدودی، چنین فضایی را ترسیم کند....

[align=center]Click here to enlarge[/align]

عکاسی که این کار را انجام داده، می گوید: همیشه می خواستم به شکلی از بالا به همه نگاه کنم؛ بعد به ذهنم رسید که همچون پرندگان این کار را انجام دهم.

این تصاویر باور نکردنی، نتیجه این تصمیم عکاس هوایی مشهور جیسون هاوکس است. تصاویری که از زاویه دید پرندگان گرفته شده است.
در این تصاویر، انبوه آدم ها و کارهای جدی و شوخی اشان مثل مورچه ها و دنیای آنها است!

این عکس ها از سراسر جهان گرفته شده است:

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge