سلام به همه خانما Click here to enlarge

خانما لطفا هرکس تجربه ای برای اپیلاسیون داره اینجا بگه؟
در مورد بندانداز برقی هرکس اطلاعاتی داره لطفا بزاره.....معایب و محاسنش رو اگر استفاده کردین بنویسین