شرکت سازنده کیف و کفش "پرادا" با تبلیغی عجیب در میان بیابان خواستار جذب مشتریان بیشتری شده است اما این کار این شرکت موجب خسارت های سنگین برای آنها شده است.

،مقامات این شرکت با ساخت تک مغازه ای در میانه یک بیابان در ایالت تگزاس خواهان جلب نظر کسانی شده ند که از مسیر بیابانی این جاده بین شهری عبور می کنند و در این کار تا حدودی نیز موفق شده اند.

اما در ادامه مقامات ایالتی تگزاس ، شرکت پرادا را به خاطر ساخت و ساز غیرمجاز در بیابان محکوم به پرداخت مقدار هنگفتی به عنوان غرامت کرده است.

Click here to enlarge

Click here to enlarge