[size=x-small]این تصاویری از کاخ بابک زنجانی در کیش است. همچنین گفته می شود مجموعه طهران قدیم که در این جزیره نیز در حال ساخت است به بابک زنجانی تعلق دارد[/size]


[size=x-small]Click here to enlarge
[/size]Click here to enlarge