در این پست قصد داریم بر روی خط مژه پایین تمرکز کنیم. خط مژه پایین چشم نیز می تواند به همان نسبت مژه بالایی آرایش های مختلفی داشته باشد. در تصاویر زیر می توانید سطوح مختلف آرایش خط مژه پایین را نگاه کنید و بهترین آن را برای خود انتخاب کنید.• بدون آرایش
این مدل برای وقتی که می خواهید تمام توجه روی آرایش پلک بالایی معطوف شود بهترین گزینه است. (همچنین تاثیر لیفتینگ نیز خواهد داشت)
Click here to enlarge
• ریمل
مژه های پایین را با یک ریمل حجم دهنده بکشید. به گزارش پرشین وی این گزینه مژه های پایین پلک را زنده کرده و هیچ چیز دیگری قابل رقابت با آن نیست.
Click here to enlarge
• نقطه چین
با یک مداد مشکی مخملی در بین مژه ها در طول خط مژه به صورت نقطه نقطه بکشید. این مدل طوری به نظر می رسد که شما مژه های بیشتری دارید. در عین حال بدون اینکه کسی متوجه شود روی خط مژه کار کرده اید، خط مژه را مشخص تر می کند.
Click here to enlarge
• خط کشیدن
از گوشه داخلی شروع کرده و مداد را در طول خط مژه و به سمت گوشه بیرونی بکشید. این یک انتخاب کلاسیک برای مشخص کردن خط مژه پایین چشم بوده و ده ها سال است که اغلب زنان از این روش استفاده می کنند.
Click here to enlarge
• دودی
با یک قلموی مخصوص دودی کردن، همچنان که در روی خط کار می کنید با استفاده از ضربات کوتاه به صورت پله ای آن را ترکیب کنید. این مدل به گونه ای است که چشم را بیشتر "دودی" و کمتر "خط دار" نشان می دهد.
Click here to enlarge
• حاشیه دار داخلی
به آرامی با انگشت کمی پلک را پایین بکشید تا بهتر به خط آب چشم دسترسی پیدا کنید، به گزارش پرشین وی سپس فضای آن را با مداد پر کشید. این مدل، چشم ها را بسته تر و کوچکتر نشان می دهد اما در عین حال با نفوذ و مشخص تر دیده می شوند.
Click here to enlarge
جالب است که همه آنها را با هم بررسی و هر یک از این کاربردها را در موقعیت ها و لباس های مختلف امتحان کنید.