Click here to enlarge


خیلی از افراد از رنگ های مختلف و لنز های مختلف برای زیبا ساختن چشمان خود بهره می برند حال یک سوال مهم بهترین آرایش برای چشمان سبز رنگ چه نوع آرایشی می باشد؟ همانطور که در شکل بالا مشاهده می فرمایید ابروهایی که مخصوص این نوع رنگ چشم آرایش می شوند با رنگ قهوه ای روشن رنگ آمیزی می گردند . ارگ پوست شما رنگ روشنی دارد می توانید با قلمو مخصوص رنگ قهوه ای روشن را بر روی چشمان خود بمالید تا حالتی تیره تر به خود گیرد. د رمرحله بعدی سعی کنید تا رنگ دور چشم یا همان خط دور چشم را یره تر انتخاب کنید تا رنگ قهوه ای و چشمان سبز رنگ بیشتر نمایان شوند. همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید آرایش دور چشم با رنگ قهوای سوخته در مرحله آخر انجام میگیرد و با کمی حالت تندی می تواند رنگ سبز چشم را بیشترنمایان سازد اگر به قسمت تیره تر کمی پودر براق کننده بپاشید می تواند در خیره گی نگاه شما بیشتر تاثیر داشته باشد و آرایش شما راب یشتر از همیشه زیباتر نشان دهد. شما می توانید دور تا دور چشم را با نوار نازکی از رنگ طلایی آرایش کنید تا ترکیب بسیار شیکی را بوجود آورید.