اگر شما چشمان درشتی دارید شاید اطرافیا شما بگویند که آرایش کردن این نوع چشم سخت و یا بی فایده است و یا ممکن است خیلی ها طرز و حالت چشمان شما بپسندند. مهم این است که دید شما نسبت به این نوع آرایش چگونه است و تا چه حد برای ارایش کردن حاضرید وقت صرف کنید. چشمان درشت می توانند آرایش چشم را بسیار زیباتر نشان دهند. و از اصول آرایش خاصی پیروی می کنند. اگر شما شیوه آرایش را به خوبی در کنید به راحتی می توانید معجزه بر پا کنید. معمولا چشمان درشت در صورت خانمها بیشتر مورد توجه هستند و افراد بیشتری را به خود جذب می کنند. چشمان در شت نیاز به آرایش غلیظ ندارند و می توانند با کمی آرایش ملایم خود را به خوبی نشان دهند .

اگر بتوانید سایه و خط چشم را بخوبی انتخاب کنید این آرایش ملایم تناسب کاملی با چشمان شما خواهند داشت. می توانید بر اساس رنگ پوست خود خط چشم را بسیار ملایم و کم طراحی کنید تا با کمی توجه به صورت شما چشمان شما در معرض دید قرار گیرند.


خط چشم نازک و کم رنگ درو چشم ها می تواند حالت کروی ویا کشیده به چشم ها دهد ودر چشمان درشت تر می تواند چشم را کروی تر نشان دهد حال بر حسب سلیقه شما می توایند این رنگ چشم را انتخاب کنید.