متخصصان سلامت معتقدند که با بررسی نوعی باکتری موجود در دهان می‌توان سرطان پانکراس را در مراحل اولیه تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، متخصصان علوم پزشکی دانشگاه «سان‌دیگو» با ارائه نتایج تحقیق اخیر خود درباره تشخیص سرطان کشنده پانکراس امیدوارند که به زودی امکان تشخیص زودهنگام این بیماری میسر شود. در این بررسی باکتری موجود در بزاق 131 بیمار مورد آزمایش قرار گرفت که 14 نفر از آنان به سرطان پانکراس، 13 نفر به بیماری پانکراس، 22 نفر به دیگر انواع سرطان مبتلا بودند و 14 فرد سالم نیز در میان آنان حضور داشتند.

به گفته متخصصان در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس سطح دو نوع از باکتری‌های بزاقی موسوم به «کامپیلوباکتر» و «لیپتوتریکیا» نسبت به مبتلایان به دیگر بیماری‌ها و افراد سالم بیشتر بود. این متخصصان معتقدند در آینده می‌توانند با آزمایش بزاق بیمار و میزان این باکتری‌ها، سرطان پانکراس را در مراحل اولیه تشخیص دهند.

به نقل از پریونشن، اگرچه متخصصان مطمئن نیستند چرا باکتری بزاق به سرطان پانکراس مرتبط است اما این ارتباط می‌تواند به این دلیل باشد که بزاق و پانکراس آنزیم «آمیلاز» تولید می‌کنند و این آنزیم نیز نشاسته را به شکر تبدیل می‌کند. به این ترتیب تغییر در آمیلاز پانکراس می‌تواند در آمیلاز بزاق نیز نشان داده شود