نیکی کریمی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون با انتشار تصویری از پدر و مادرش در صفحه شخصی اش نوشت: امروز روز عشاق است و من می خواهم از این فرصت استفاده کنم و تبریک بگویم به عشق های زندگیم که پدر و مادرم هستند .

نیکی کریمی نوشته: پدر و مادرم که اگر الان اینجا ایستادم ؛ به خاطر وجود انهاست.

به پدرم که شاید هر چه از شخصیت ؛ منش ؛ رفتار و کردارش حرف بزنم باز هم کم گفته ام ...

کسی که برایم معنی انسانیت و مردانگی است .

کسی که به من یاد داد خودم و ارزش های خودم را بشناسم و این روحیه مبارزه و تلاش را مدیون او هستم .

کسی که یادم داد زمانی در برابر چیزهایی که نمی پسندم هیچ نخواهم و سکوت کنم و تنها نگاه کنم و بگذارم که بگذرد .

از همان بچگی تمام تمرکزش روی من و خواهرم بود و شخصیت ما ؛ مرا با ادبیات اشنا کرد و اولین کتاب را او برایم خرید و امضا کرد و به دستم داد .

کسی که بچه بودیم و داستان های شاهنامه را برای ما می خواند ان هم با زبانی شیرین و با نگاهی شیرین تر .و مادرم ... معنی خانم بودن و محبت ... معنی عشق ...کسی که تمام نقاط مهر و خوبی جهان متصل به اوست و پایگاه امنیت و مهربانی ست . می تواند در کسر ثانیه تمام غم های مرا به شادی تبدیل کند .

بانوی صمیمیت و صداقت و فرشته زندگی من ... یادم داد که بدی را با بدی جواب ندهم و مرا با انرژی ها جهان اشنا کرد .به من یاد داد که انچه می ماند نور است و امید و خوبی ...

اگر می گویم هر چه دارم از پدر و مادر است بی راه نمی گویم . اعتماد به نفسم را مدیونشان هستم . هر زمان برایم سوالی پیش امد و تردیدی داشتم پدرم گفت قطعا خودت بهترین تصمیم را خواهی گرفت ...

به من یاد داد تا از هوشم و مغزم استفاده کنم تا از زنانگی ام ...

...و مادرم که یادم داد قدر زمان را بدانم و قدر خوبی ادم ها را ...

و بدی ها را کم تر ببینم و جستجو نکنم در سیاهی ها و بد دلی ها ...

و به انچه درونم به من می گوید و حس می کنم ایمان داشته باشم ...

خدا را شکر می کنم که چنین موهبت هایی در زندگی دارم و می دانم که هر چه بگویم باز هم کم گفته ام از وجود زلال و خالص و عزیز شان ...

پدرو مادر عزیزم دستتان را می بوسم و با تمام وجود دوستتان دارم.