وسایل لازم  • پارچه نمدی سفید
  • قیچی
  • نخ
  • سوزن
  • ماژیک مشکی


Click here to enlarge

مراحل ساخت


1. روی پارچه نمدی، دو دایره بکشید، یکی از دایره ها از دیگری کوچکتر است. سپس با قیچی دایره ها را جدا کنید.


Click here to enlarge

2. دور تا دور هر کدام از دایره ها را با نخ سفید و سوزن، کوک بزنید و نخ را بکشید تا دایره جمع شود، فضای داخل دایره را از پنبه پر کنید. سپس نخ را محکمتر بکشید تا یک گلوله نمدی داشته باشید.


Click here to enlarge

3. بعد از این که دو گلوله نمدی درست کردید، نوبت به آن می رسد که آنها روی هم بگذارید و با سوزن بهم بدوزید.


Click here to enlarge

4. با ماژِیک مشکی برای آدم برفی تان، چشم بگذارید.


Click here to enlarge

5. بعد از اتمام کار، می توانید برای آدم برفی کوچکتان، شال گردن یا کلاه درست کنید.


Click here to enlarge