سئو سایت: در فوتر سایت چه مواردی بگذاریم؟
فوتر در تمامی صفحات سایت تکرار می شود و از این رو در سئو سایت مورد توجه و دقت قرار می گیرد زیرا که به واسط تکرار می توانید موارد مورد اهمیت خود را در فوتر درج کنید تا در تمامی صفحات تکرار شود و به واسط این تکرار می توانید اهمیت موضوع را به گوگل بشناسانید. در این مقاله به شما خواهیم گفت که در فوتر سایت چه مواردی را درج کنید تا در روند سئو سایت به شما کمک نماید.


Click here to enlarge
درج آدرس در فوتر برای سئو


آدرس یکی از مواردی است که بسیار توصیه می شود در فوتر درج شود. الگوریتم جستجو محلی گوگل براساس موقعیت به نمایش نتایج جستجو می پردازد پس درج موقعیت و نیز استفاده از google map می تواند کمک کند که شما موقعیت مکانی خود را به گوگل بشناسانید. علاوه بر این برخی کاربران نیاز خود را براساس موقعیت مکانی و شهری جستجو می کنند برای مثال شرکت سئو سایت در تهران . این موضوع واجب می کند که شما موقعیت خود را به گوگل بشناسانید و درج آدرس مانند شهر خیابان در جستجو به شما کمک می کند.
٫درج لینک در فوتر برای سئو


کلمه کلیدی سایت را به واسط لینک در فوتر قرار دهید تا در تمامی صفحات تکرار شود. در واقع شما لینک سازی داخلی را بدین واسط انجام داده اید و این تکرار لینک اهمیتی که این صفحه و کلمه کلیدی آن در سئو برای شما دارد را به گوگل می فهمانید.