‌رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به ضرورت حفظ دستاوردهای نظام سلامت، گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی با دهان و دندان ارتباط مستقیم دارد.بروزترین : دکتر" محمدرضا میرجلیلی" در آئین افتتاح اولین همایش کشوری دندانپزشکی و طب که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد،‌ با اشاره به ضرورت ایجاد همگرایی در میان دست‌اندرکاران کنترل و پیشگیری سرطان در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: ایجاد ارتباط مستمر بین صاحبان صنایع در راستای کنترل موارد بهداشتی و تغذیه سالم، ‌نقش مهمی در تأمین سلامت محیط ایفا می‌کند.

وی عبارت "دهان، آیینه سلامت بدن" را شعار اولین همایش کشوری دندانپزشکی و طب عنوان کرد و ادامه داد: هم‌اندیشی‌نخبگان بخش بهداشت دهان و دندان،‌ نمایندگان صنایع،‌ پزشکان و متخصصان دهان و دندان از جمله موثرترین راهکارهای حراست از دستاوردهای نظام سلامت در دوره‌های مختلف است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه بیماری‌های دهان و دندان، گفت: بیش از دو دهه است که بیماری‌های قلبی و عروقی با دهان و دندان ارتباط مستقیم دارد.

میرجلیلی حذف مرزبندی علوم پزشکی در دنیای کنونی را از جمله ویژگی های ارائه خدمات نظام سلامت در عصر امروز دانست و بیان کرد: شرایط تأمین سلامت محیط و تغییر سیمای نظام سلامت،‌ ضرورت انجام اقدامات تیمی و گروهی را بیش از پیش فراهم کرده است.

‌‌به گزارش ایسنا،‌ وی دردهای کرانیوفشیال، علوم پایه و دندانپزشکی بالینی، علوم سلولی مولکولی در دندانپزشکی، اختلالات تکاملی دهان و فک و صورت، کیست‌ها و تومورهای دهان و فک و صورت را از جمله محور‌های این همایش عنوان کرد و ادامه داد: تشخیص اولیه بیماری‌های سیستمیک بر اساس یافته‌های دهانی از دیگر اهداف برگزاری اولین همایش کشوری دندانپزشکی و طب در یزد است.