[size=medium]چند وقتیست که اطرافم رو میبینم که به مانند همه تاریخ گذشته جوانان با هم ازدواج میکردند
تشکیل خانواده و ازدواج و زندگی مشترک باعث زیبائی جهان و اطراف ما میگرد باعث شادی نشاط و انگیزه مضاعف برای زندگیست
اما
چندیست که شاهد موارد بسیار زیادی میشویم که دل هر انسان باورمندی را بدرد می اورد
و ان
ازدواج در سنین پائین است
موارد زیادی دیده میشود که دختران 12الی سیزده ساله را شوهر میدن
من اون را جنایت علیه انسانیت و بشریت میدادنم
و واقعا متاسفم برای پدر و مادرانی که تا این حد سطحی نگر و کوته بین هستند
واقعا جای تاسف داره برای این افراد که روز بروز هم امارشون بیشتر میشه
واقعا چرا؟ چطور دست به یه همچین عملی میزنن و دختر بچه که حالا حالا هنوز خیلی براش زوده ازدواج کنه بزور شوهرش میدن و اون افرادی که هم اقدام میکنند که با این گل های معصوم ازدواج کنند هم دسته کمی از اون جنایتکاران ندارن
به امید فردائی بهتر برای وطن[/size]