انتقاد مسعود فراستی از دکتر حسن روحانی در روز کارگر

Click here to enlarge

برای دیدن ویدیو بر روی [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] کلیک کنید