***پرونده سال : مواضع سیاسی مسعود فراستی ***
انتقاد از رئیس جمهور به دلیل حضور دکتر روحانی با ماشین گران قیمت و نحوه برخورد نامناسب با کارگران

Click here to enlarge


برای دیدن ویدیو بر روی
[فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] کلیک کنید