در سیستم های تک پرتو نور در منطقه حفاظتی فرستنده تنها یک دسته پرتو منتشر میکند در این حالت حتی افتادن یک برگ از درخت می تواند تک پرتو را قطع نموده و آلارم را فعال نماید بدیهیست که در این امر نا مطلوب می باشد ،یک روش برای جلوگیری از خطاهای آلارم در این موارد استفاده از پرتو با قطر بزرگتر می باشد اما این طرح علاوه بر افزایش هزینه مشکلات طراحی را نیز ایجاد میکند.یک شکل دیگر از بزرگ کردن سیستم تک پرتویی ، ایجاد سیستم زوج پرتویی است.در این حالت پرتو به دو پرتو کاملا مجزا تقسیم شده و زمانی که هر دو پرتو بطور همزمان قطع شوند آلارم فعال می شود.همه دتکتور های فتوالکتریک اپتکس از این زوج پرتو استفاده میکنند.


تک پرتو ها و زوج پرتو ها در سیستم دزدگیر اماکن
azheer-central.com