ارتودنسی برای کسانی استفاده می شود که فکشان جلوتر از دندان ها است .زمان انجام ارتودنسی را پزشک معالج تعیین می کند و سن خاصی ندارددر اول کار ارتودنتیست یک قالب از دندان های ما تهیه می کند و تصمیم می گیرد که چطور دندان ها را درست کنددر مرحله بعد ممکن است دندانپزشک سیم هایی بر روی دندان ها قرار دهد که فشار آن باعث از بین رفتن فاصله بین دندان ها و در نتیجه صاف و مرتب شدن آن ها می شود. فقط برای انجام این کار حتما باید به پزشک خوب مراجعه کرد.

کلینیک پرهام خدمات خوب ارتودنسی ارائه می ده من رفتم راضی بودم