شرکت های سهامی خاص جز شرکت هایی می باشد به نیاز های شرکا اهمیت مس دهد و تمام سرمایه انها را در موقع تاسیس و ثبت شرکت توسط موسسین تامین می کنند و هر یک به نسبت تعداد سهامی که دارد سود می برند همانطور که می دانید برای سرمایه اولیه اورده شده باید حداق 100هزار تومان باشد و داشتن یک نام خاص در عنوان شرکت قبل یا بعد اسم اصلی اجباری می باشد همچنین سهام این نوع شرکت ها را نمی توان در بازار بورس معامله کرد و هیئت مدیره اجازه ندارند اوراق قرضه صادر کنند
با وجود تمام توضیحاتی که گفته شد هر فردی که قصد ثبت شرکت سهام یخاص دارد قبلش باید با تمام شرایط ان اشنا باشد و بداند شیوه تقسیم بندی سود و حوزه اختیارات و روش همکاری با دیگر شرکا و اطلاع از بهره وری مالی دیگر در این نوع شرکت ها به چه صورت است .
برای ثبت شرکت باید اساسنامه شرکت به امضای کلیه موسسین و سهامداران باشد و دارای استعلام بانکی مبنی بر تاییدیه قسمت نقدی ان و ذکر کردن نام روزنامه ای که در ان اگهی تاسیس شرکت در ان چاپ شده باشد و ارائه دادن اظهار نامه با امضای تمام سهامداران بر طبق قانون
قانون گذار همان طور که گفته شد ، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اسناد و مدارک فوق را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند


ادامه مطلب در
موارد ثبت شرکت سهامی خاص