هدف شرکت MAT از طراحی داخلی مدرن اداری خود ایجاد کردن فضای همکاری انعطاف پذیر می باشد این شرکت یک استودیوی تحقیقاتی و طراحی می باشد که در زمینه مشاهده و حدس ,گمان از مسائل در حال ظهور مربوط به فرایندهای شهرنشینی معاصر اختصاص داده است و به دنبال راه حل های معماری ان می باشد فعالیت می کنند

با مجموعه دکوراسیون اداری پیرامید طرح همراه شوید.


Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge