گاهی اوقات به دلیلآسیب دیدن شدید دندان ها مجبور می شویم دندان خود را بکشیم.
مثلا در مواردی که: 1) بیشتر از تعداد نرمال دندان داریم.
2) اگر دندان شیری باشد و در زیر آن دندان نهفته ای داشته باشیم
3) دندان عقل خراب را باید بکشیم تا موجب خراب شدن بقیه دندان ها نشود.
4) بعد از انجام عمل پیوندعضو ، ممکن است به برخی از افراد و برای جلوگیری از بروز عفونت ، کشیدن دندان پیشنهاد شود.
5) بعضی از افراد که داروهای ضد سرطان مصرف می کنند ، نیاز به کشیدن دندان های خود پیدا می کنند.
اما قبل از کشیدن دندان ها باید به موارد زیر دقت کرد
1) از دندان های خود عکس تهیه کنیم تا پوسیدگی دندان ها به درستی مشخص شود.
2) قبل ازمراجعه به دندانپزشک سعی کنید تمام پرونده های مربوط به بیماری و سابقه دندانپزشکی خود را در دسترس دندانپزشک قرار دهید.
3) برای مراجعه به دندانپزشکی لباس راحت بپوشیم.
4) اگر سرما خوردگی و یا آبریزش بینی دارید بهتر است با پزشک خود تماس بگیرید و زمان مراجعه خود را تغییر دهید.
5) در روز مراجعه جهت کشیدن دندان از دخانیات استفاده نکنید.دندانپزشکی با قیمت مناسب را کلینیک پرهام بخواهید