برای انتخاب کردن نام مناسب برای شرکت باید شرایط خاصی لحاظ شود
1- نام شرکت حداقل 3 سیلابی باید باشد.
2- حداقل یک اسم خاص در نام شرکت باید به کار رفته باشد.
3- استفاده از اسم یا فامیل اشخاص در اسم شرکت ها مجاز نمی باشد.
4- اسم انتخابی نباید به صورت لاتین باشد.
5- استفاده کردن از کلمه های لاتین یا عربی تنها به شرطی که جزئی از زبان فارسی شده باشند در اسم شرکت بلامانع است.

اطلاعات بیشتر را در سایت ثبت نام شرکت بانک اطلاعات ثبتی بخوانید.