برای ثبت شرکت خشکبار توجه داشته باشید که در ابتدا اخذ مجوز از نهادهای مربوط الزامی می باشد. شما می توانید بعد از دریافت مجوزهای لازم، شرکت خود را در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانید.
شرایط ثبت شرکت خشکبار با مسئولیت محدود به شرح زیر است:
1-میزان سرمایه اولیه یک میلیون ریال
2-حداقل وجود ۲ نفر عضو
4-تعهد یا پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خشکبار با مسئولیت محدود شامل:
1-تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
2-اصل گواهی عدم سوءپیشینه
3- اقرارنامه امضا شده
4-دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع