در سال 2016 شرکت معماری TLCD برای دفتر اداری خود دیزاین داخلی جدیدی را براساس سالن باز طراحی و اجرا نموده است . این شرکت در کالیفرنیا قرار دارد.
کلیه طراحان و معماران این شرکت در خلق زیبایی های دکوراسیون اداری دفتر خود دخیل بودند که با اجماع آرا، سبک مدرن با طراحی باز را برای محیط اداری خود انتخاب کردند. نکته بسیار مهم در این طراحی داخلی این است که به غیر از اتاق حسابداری، اتاق سرور و کنفرانس باقی بخش ها به صورت سالن باز تعریف شده است.

Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge