بالابر هيدروليکي مخصوص ماشين بیشتر در مسابقات اتومبیل رانی استفاده می شود و به علت کيفيت و حساسيت مسابقات، مختص همين امر ساخته شده اند و همچنین استفاده از آنها بسيار ساده مي باشد. کافيست بالابر زير ماشين قرار بگيرد، بقیه کارها را خود دستگاه انجام خواهد داد.
همچنین اگر شما گاراژ حرفه اي مخصوص خودتان را داريد و يا نگهداري از اتومبيل برايتان حائز اهميت است، اين بالابرها ايده آل خواهند بود.
امروزه اين نوع آسانسورها طرح هاي بسيار متنوعي دارند. طرح هاي پرطرفدار غالباً داراي 2 يا 4 ستون اصلي به همراه بازوهايي هستند که با حالت بازشوندگي خود زير اتومبيل قرار گرفته و آنرا بالا ميبرند. نوع ديگري از آنها که اصلاحاً "محور دار" ناميده شده و داراي وسيله اي از جنس فلز جامد هستند که ماشين را قبل از بالا بردن منتقل ميسازد. نوع ديگري وجود دارد که داراي يک جک هيدروليکي است که در وسط دستگاه قرار مي گيرد و به يک صفحه مقاوم که اتومبيل روي آن قرار مي گيرد، متصل است. طراحي آن بدين صورت است که جک هيدروليک به طور کامل داخل زمين فرو رفته و موقع باز شدن شفت آن صفحه را بالا مي برد. اين نوع آسانسور ماشيني مشابه بالابر جک از وسط ثابت باري مي باشد. صرفنظر از نوع طرح ها، تمامي بالابرهاي ماشيني از سيستم هيدروليک بهره مي برند. چرا که باید ظرفيت حمل بالايي داشته باشند. بعضي از اين نوع دستگاه ها حتي براي بالا بردن انواع کاميون و تريلي سنگين نيز استفاده مي شوند.

Click here to enlarge