شرکت Fineos که از ارائه دهندگان راه حل های نرم افزاری در زمینه بیمه می باشد و در سیدنی می باشد. این شرکت در سال 2018 تصمیم به طراحی دکوراسیون اداری خود با ایده آینده نگری نمودند و بدین منظور گروه معماری داخلی PMG را جهت طراحی و اجرا این ایده برگزیدند.
تیم طراحان در اولین قدم با تاکید بر اهداف اصلی کارفرما از انجام دکوراسیون فضای داخلی که شامل میل به ایجاد یک فضای جدید باز، پویا و الهام بخش برای کسب و کار خود که همراه با حس خلاقیت بوده و در کنار آن طراحی آینده نگرانه در نظر گرفته شده باشد به پیش رفت.


Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge