عروسی های آدامسی


ازدواج های آدامسی

به چه دلیل ازدواج های امروزی را ازدواج های آدامسی می نامند؟!

ازدواج وزندگی های آدامسی دراصطلاح به عروسیهایی گفته می شودکه آغاز آن همه چیزخوب وشیرینی است ولی بعد ازگذتش مدتی وبا اصابت کردن بایک سری معضلات،ازدواج بی معنی شده وازهم می پاشد.


ازدواج و حیاتهای آدامسی در اصطلاح به عروسیهایی ذکر میشود که آغاز آن همه چیز خوب و شیرینی است ولی پس از گذتش مدتی و با اصابت کردن با یک سری معضلات، ازدواج بی معنی شده و از هم می پاشد.

ازدواج های امروزی به چه دلیل دوام ندارد؟
«با یک راننده تاکسی در مورد خوب تر بودن ازدواج های باستانی و زندگی شیرین و پایدار نسل قدیم حتی در سخت ترین معضلات صحبت می کردیم. واژه سازی خوشکلی کرد. گفت حیاتهای حالا شده زندگی‌های آدامسی. اولش شیرین است اما بعد که بی طعم شد آن را دور می اندازند.» در ذیل نگاهی روان شناسانه به چرایی این بحث و راه چاره های مهار آن خواهیم داشت.

علل کم دوام تر شدن حیاتهای مشترک امروزی
در مورد عشق و علاقه در زندگی مشترک، باورهای فرهنگی زیادی یافت می شود از جمله اینکه ازدواج سبب نابود شدن عشق می شود یا ارتباط همه زوج ها پس از گذشت چند سال خنک می شود یا حتی همین اصطلاح زندگی آدامسی که در مورد حیاتهای امروزی بهره گرفته میشود. اما آیا عشق پس از چند سال زندگی مشترک به پایان رسانده میشود؟ جواب به این سوالات نیازمند داشتن یک دیدگاه چند جانبه به مسئله عشق و ازدواج است.

برای مثال احتمالاً یکی از علل اینکه حیاتهای امروزی کم دوام تر و سست تر به چشم میخورند، تحول سطح انتظارات و اطلاع زوج ها بویژه خانمها، در مورد زندگی مشترک و نابود شدن تدریجی تابوی متارکه و جدایی باشد. احتمالاً چند دهه پیش، اگه زوج ها از زندگی مشترک شان ناراضی بودند، به خاطر هنجارهای سخت و سخت اجتماعی کمتر به طرف جدایی و متارکه کشیده می شدند.

تصورهای غلط در مورد افت عشق با گذشت زمان
آیا ازدواج و گذشت چند سال از زندگی مشترک، منتهی به افت عشق بین اشخاص می شود؟ برای جواب به این پرسش، خوب تر است اشاره ای داشته باشیم به یک نظریه در مورد عشق. عشق مفهومی انتزاعی است و بی شک تمجید آن با بهره گیری از عبارتها یکی از سخت ترین کارهاست. این در حالی است که حتی در مورد ماهیت عشق هیچ نظریه مشترک و عموماً پذیرا بوده شده ای وجود ندارد. در این میان نظریه عشق «رابرت جی استرنبرگ» بیشتر از دیگر نظریات مورد دقت روان شناسان قرار گرفته است. «استرنبرگ» نظریه ای ارائه داده است که در آن عشق را به شکل یک مثلث تصور می کند. او ذکر میکند که عشق مرکب از سه بخش است: صمیمیت، شور و شوق(شهوت) و تصمیم (تعهد).

باحال است بدانید بیشتر مردم تنها مولفه شور و شوق را علامت عشق می دانند و چون با روشی طبیعی در آغاز زندگی مشترک این مولفه پررنگ تر و تواناتر است، این برداشت را دارند که اوایل زندگی بیشتر دل باخته یکدیگر بوده اند و کم کم از عشق آنها کاسته شده است. این در حالی است که معمولا کم کم دو جنبه دیگر عشق یعنی صمیمیت و تعهد طبخ کرده تر و تواناتر میشود و آنچه را که تعیین کننده یک ارتباط مشترک پیروز است، اعتدال بین این سه مولفه است.

شور و شوق بعد انگیزشی ارتباط است و بطور یقین، آن چیزی است که سبب می شود زوج ها برای یکدیگر دلچسب و خواستنی باشند پس خیلی طبیعی است که در آغاز زندگی، زیاد ترین بخش ارتباط زوج ها را به خود اختصاص دهد. کم کم و با شناخت بیشتر، زوج ها در دیگر جنبه ها باهم صمیمیت مییابند. برای مثال صمیمیت احساسی، روان شناختی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و تفریحی، خوشگلی شناختی و ... یعنی زوج ها بی شور و هیجان نخستین قادر هستند در آسایش از صمیمیت چند جانبه در حیاتشان صفا بکنند و به این ارتباط راضی کننده احساس تعهد و تعلق داشته باشند.

احتمالاً پس از گذشت چند سال و گاهی چند دهه، دیگر تنها شور و هیجان نیست که برای آنها خوشایند است بلکه حرف زدن باهم، درد و دل کردن، مدد و شراکت کردن، سرگرمی کردن، دربین گذاردن پر عمق ترین احساسات و احتیاج ها باهم، همدل بودن بایکدیگر و ... قادر هست به سایز شور و شوق نخستین برای زن و همسرها راضی کننده و ارضا کننده باشد.پس همانگونه که نقل کردم وضعیت دوام عشق آن قدرها هم بد نیست! لازم نیست با نابود شدن شور و شوق نخستین ناامید شده و احساس کنیم ازدواج مان دارد نابود میشود. کفایت می کند دیدگاه متعادل تر و سنجیده تری در مورد عشق و پسندیدن داشته باشیم و از باورهای منفی یا باورهای مثبت غیر واقع بینانه دست بکشیم.

پیشنهادهایی برای ازدیاد خشنودی از زندگی مشترک
آموختیم عشق و پسندیدن باید چند جانبه باشد و با کم رنگ شدن یک جنبه از آن، نمیبایست از ازدواج مان نا امید شویم، چه کنیم که در گذر زمان زندگی مشترک مان راضی کننده باقی بماند؟

گفت و گو کنید : در زندگی مشترک، تنها مصاحبه ی دوتایی است که قادر هست منتهی به حل مشکل و تعارض شود اما گفت و گو کردن رسوم و شروط ویژه ای دارد. در یک گفت و گو شما باید هم گوینده خوبی باشین و هم شنونده خوبی. بویژه خوب شنیدن را تمرین کنید. گفت و گو مجالی است برای حل مسئله به گونه ای که تا حد امکان خواسته های دو طرف برآورده شود، نه اینکه میدانی باشد برای نبرد توانایی.

باهم زمان طی بکنید : کار زیاد، مشغله فرزندان و ... بهانه های خوبی نمی باشند برای غافل شدن از یکدیگر. فعالیت های دوتایی مثل پارک رفتن، فیلم دیدن و هر فعالیتی که برای هر دوی شما دلچسب است قادر هست سبب ازدیاد خشنودی شما از زندگی مشترک شود.

ابراز احساسات کنید : این صحبتها که از ما گذشته، من با رفتارم دوست داشتنم را نمایان میکنم و لازم به نقل کردن نیست و ... را از یاد برید. با نقل کردن یک جمله دوستانه یا قدرشناسانه، خرید یک شاخه گل و ... به شریک زندگیتان نمایان کنید که چه مقدار به او علاقه دارید و اعجاز آن را نگاه بکنید!

مهت یاد گیری کنید :زندگی مشترک یک تبحر است و مثل هر تبحر دیگری نیازمند یادگیری است. در این باره قادر هستید به کلاس ها، سایت ها و کتاب معتبر سر زنید. در هر مرحله و در هر معضلی به خاطر داشته باشین زندگی مشترک، بازی نیست که یک برنده و یک بازنده داشته باشد. در زندگی مشترک یا هر دو نفر میبرند یا هر دو نفر می بازند
منبع/سرزه