[فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]

نام انگلیسی: Beard Tongueنام علمی: Penstemon spp
فارسی رایج: پنستمون
فارسی اصیل: ندارد
معیار زیبایی: گل
از خانواده: Plantaginaceae( دسته بندی جدید)
خاستگاه: امریکای شمالی و شرق آسیا

منشأ آن آمریکای شمالی است. گیاهی چندساله است که اغلب به صورت دو ساله پرورش داده می شود. برگ های آن نیزه ای شکل، بدون دمیرگ یا دارای دمبرگ بوده و به صورت متقابل یا فراهم و گاهی متناوب روی شاخساره قرار می گیرند. گل های آن لوله ای تا قیفی یا زنگوله ای شکل با دو لب بوده که لب بالایی به طور معمول دو قسمتی و لب پایینی ۳ قسمتی است و به صورت خوشه ای یا سنبله ای به رنگ سفید، صورتی، بنفش یا ارغوانی روی گیاه ظاهر می شوند.

گلدهی

با کاشت بذر در پاییز از اواخر بهار تا اواخر پائیز گل می دهد.

نیازها

بسته به گونه، در مقابل سرما مقاوم یا نیمه مقاوم است. نیاز به خاک حاصلخیز با زه کشی خوب و محل آفتابی دارد. برای جلوگیری از آسیب ناشی از سرما در مناطق سرد باید در زمستان با خاکپوش پوشانده شود. برای حفظ قدرت گیاه، در آخر فصل قسمت هوایی باید حذف شود.

تکثیر
با کاشت بذر، تقسیم بوته و قلمه قابل افزایش است. بذر آن اواخر تابستان کاشته شده و نشاء آن در پائیز به زمین اصلی منتقل می شود که با این کار در تابستان بعد به گل می رود.