Click here to enlarge
[فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] در مقعد وضعیت خطرناکی است که اکثر افراد را درگیر میکند. [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] یا فیشر یک پارگی و خراش در ناحیه مقعد است که به دلایل متفاوتی مانند [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]، مدفوع خشک و سخت، [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]، رابطه مقعدی و… ممکن است به وجود بیاید. و باعث ایجاد درد و خونریزی به هنگام اجابت مزاج شود. افراد در هر سنی ممکن است به این بیماری دچار شوند. در بیشتر موارد شکاف های مقعدی با روش های ساده مانند افزایش [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]، استفاده از [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] و یا روش های درمان خانگی بهبود می یابد. در موارد حادتر دارو و سپس روش های جراحی و درمان با لیزر برای درمان [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] به کار گرفته می شود. یکی از روش های قدیمی برای درمان فیشر مقعدی روش دیلاتاسیون و یا همان اتساع دریچه مقعدی است این روش هنوز با وجود عوارضی که دارد انجام میشود، اما بعد از ابداع روش های جدیدتر و بهتر مانند [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] با لیزر این روش نیز تقریبا منسوخ شد.


  • [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]
  • [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]