تيره رنگ بودن ادرار ممكن است مربوط به خوني باشد كه در ادرار وجود دارد و با چشم غيرمسلح ديده نمي‌شود،تركيبات خون در ادرار، نشانه اي از اختلال در كليه است.ظاهر ادرار، بو و رنگ آن مي تواند نشانه و زنگ خطري از اتفاقاتي باشد كه در بدن اتفاق مي افتد .اگر ادرار به رنگ روشن و مانند آب بي رنگ باشد در واقع يعني فرد آب زياد نوشيده است و جاي هيچ نگراني نيست اگر ادرار فرد قهوه اي تره باشد يعني فرد آب كم نوشيده است اما اگر آب زياد نوشيده بود و علائمي مانند سردرد و سرگيجه هم داشت بايد توسط پزشك متخصص بررسي شود.مخصوصا اگر فرد آب هم زياد نوشيده بود اما باز رنگ اردرار او تيره بود بايد حتما به پزشك متخصص مراجعه كند .ادامه اين مطلب را مي توانيد در [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] بخوانيد .