نزديكي و رابطه جنسي براي لذت و ارضاي روحي و رواني انسانها ميباشد . در صورتي كه شخصي از اين عمل لذت نمي برد اصلاً شخصي چه بسا شوهر، اجازه متقاعد كردن شريك جنسي براي تسليم شدن به روابط جنسي از مقعد را ندارد. حكم مراجع در خصوص عمل جنسي غير طبيعي كراهت شديد را بيان فرموده بوده اند، در حاليست كه زن نسبت به انجام آن« رضايت» داشته است ؛ والا نزديكي از پشت حرام ميباشد . از اين رو چنانچه« زن» راضي به اين كار نباشد، شوهر قانوناً نمي تواند همسرش را ناچار به اين عمل كند. از دلايلي كه مرد را بسوي نزديكي از پشت علاقه مند مي كند، عدم موفقيت مرد در به ارگاسم رساندن همسرش ميباشد . و از اين مسئله رنج مي برد ؛ بنابراين مايل ميشود كه از پشت نزديكي كند. در اين صورت زن با محبّت به شوهرش كمك ميكند تا وي با لمس و بازي، مواضع حساس جنسي اش، سريعتر آماده شده تا به ارگاسم برسد. در اين صورت «مرد» حس قدرت ولذت ميكند ، واز تقاضاي خود منصرف ميشود .
منبع: [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]