Click here to enlarge
مناسب ترین رطوبت


مناسب ترین رطوبت تانسیومتری در اطراف ریشه ها برای میخک بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ سانتیمتر است. تحت شرایط نوری پایین رطوبت تانسیومتری کمتر از ۳۰۰ سانتیمتر باعث تولید رشدی نرم و طویل خواهد شد.


آبیاری


در این شرایط کاهش میزان آبیاری تا حدی که گیاهان تقریبا به حد پژمردگی برسند، بر میزان استحکام و قدرت ساقه ها خواهد افزود. زمانیکه گل مناسب آپارتمان یا هر گل دیگری در حال تشکیل و نمو هستند. آبیاری منظم جهت افزایش اندازه و رنگ گل مناسب آپارتمان یا هر گل دیگری و همچنین افزایش طول عمر آنها بعد برداشت لازم و ضروری است.


کوددهی و تغذیه میخک


در تغذیه میخک مواردی که باید مد نظر گرفته شوند عبارتند از: نوع کود مصرفی، مقدار آن، شرایط گلخانه از لحاظ مقدار نور، دما و مرحله رشد گیاه، مقدار کود مصرفی: براساس میزان بهینه عنصر مورد نظر در خاک با رعایت مقدار هدر رفت آن محاسبه خواهد شد. مناسب ترین مقدار ازت در خاک برای تولید میخک ۴۰ – ۲۵ پی پی ام است و در این میان کودهای نیتراته نسبت به انواع امونیومی ترجیح داده می شود. مخصوصا در شرایط کم نور و سرد زمستان استفاده از کودهای آمونیومی به خاطر ایجاد رشد نرم پیشنهاد نمی گردد.


روش تکثیر گل میخک قرنفلی:


برای کشت و کار میخک قرنفلی در صورت اقدام به نگهداری گیاهان مادری و ازدیاد، روش کار به ترتیب ذیل است: کاشت و استقرار گیاهان مادری محلی که برای کاشت گیاهان مادری در نظر گرفته میشود باید تمیز، مراقبت شده و عاری از آفات و بیماریها بوده و بهتر است از گلخانه تولید میخکهای بریدنی دور و یا جدا باشد.


قلمه های سالم از تولیدکنندگان شناخته شده خریداری شده و در محل مورد نظر کاشته می شوند. برای کاهش میزان تولید انواع گل مناسب آپارتمان و همچنین افزایش شاخه دهی در گیاهان مادری شرایط روز کوتاهی اعمال می شود.


در این شرایط تعداد شاخه ها برای گرفتن قلمه زیاد شده و ریشه دهی قلمه ها نیز در مقایسه با شرایط روز بلندی افزایش می یابد، هر چند که در طول ریشه دهی قلمه ها در بستر روز بلندی ریشه زایی خوب را موجب می شود.


برای اکثر ارقام میخک طول روز بحرانی ۱۳ ساعت است. یعنی روشنایی بالای ۱۳ ساعت روز بلندی و کمتر از آن روز کوتاهی محسوب می شود. قلمه ها با ۴ تا ۵ گره از گیاهان مادری تهیه میشوند


برای جلوگیری از انتشار بیماریها، قلمه ها از گیاهان مادری بوسیله شکستن و جدا کردن گرفته می شوند و از چاقو یا قیچی استفاده نمی شود. در صورتیکه قرار است قلمه ها به مناطق دور حمل شوند، در این صورت به صورت ریشه دار یا بدون ریشه در داخل جعبه های با پوشش پلی اتیلن منفذدار قرار داده می شوند. (شما می توانید با خرید و فروش گل آنلاین به راحتی هر گلی که یم خواهید سفارش دهید.)


قلمه ها را می توان به مدت چندین هفته در دمای صفر درجه سانتیگراد انبار کرد. محیط قلمه ها باید خشک باشد چون در صورت مرطوب بودن امکان شیوع آلودگی در آنها وجود دارد. توجه به تمیز و بهداشتی بودن محیط ریشه زایی قلمه ها خیلی مهم است چون تاثیر مستقیمی در تولید قلمه های قوی و سالم دارد.


براساس میزان دمای بستر و رقم، ریشه زایی در عرض ۲ تا ۴ هفته انجام می گیرد. در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد بستر، ریشه زایی در ۳ هفته و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در ۲ هفته اتفاق می افتد.


استفاده از هورمون های ریشه زایی مثل نفتالین استیک اسید به صورت پودر کمک موثری در افزایش تعداد قلمه های ریشه دار شده است. نور کامل و رطوبت محیطی بالا نقش مهمی در موفقیت و ریشه زایی سریع قلمه ها دارد.


تهیه بستر و کاشت گیاهان بسترهای کشت در گلخانه به صورت بسترهای زمینی و یا بسترهای مرتفع انتخاب می شوند. بسترهای مرتفع نسبت به بسترهای زمینی ارجح تر هستند بدلیل اینکه کنترل آفات و بیماریها و زهکشی در آن راحت تر است. (شما می توانید برای خرید و فروش گل آنلاین وارد سایت وی آی پی شاپ شوید.)


از طرف دیگر ترکیب بستر کاشت باید طوری باشد تا تخلخل و زهکشی مناسب را فراهم بکند، برای اینکار می توان اقدام به افزودن پیت اسفاگنوم کرد، هر چند در طول زمان پیت پوسیده و از میزان تخلخل بستر کاسته می شود.


برای ایجاد خلل و خرج مطمئن تر استفاده از سنگریزه، شن درشت، پرلیت، خرده سفال و یا غیره ضروری است.


در این شرایط تعداد دفعات آبیاری زیاد خواهد شد. قبل از کاشت، گندزدایی بستر کاشت از وظایف مهم پرورش دهنده است، گندزدایی بستر با استفاده از متیل بروماید یا کلروپکرین و یا با استفاده از بخار آب انجام پذیر است.


ولی با توجه به اینکه میخک به سمیت ناشی از بروماید حساس است بهتر است در درجه اول از روش های موثر دیگر استفاده کرد، در غیر این صورت بستر باید دارای تخلخل کافی جهت تخلیه و خروج سریع گاز بعد از زمان گندزدایی، داشته باشد.(شما می توانید برای خرید و فروش گل آنلاین وارد سایت وی آی پی شاپ شوید.)


در صورت استفاده از بخار آب، بخار سرد (بخار هوادار) نسبت به بخار داغ ترجیح داده می شود تا میکروارگانیسم های مفید در بستر حفظ شده و از تجزیه ترکیبات مفید و تولید نمکهای مضر جلوگیری بعمل آید. تاریخ کاشت قلمه ها در بستر کاشت بستگی به تقاضای بازار دارد و برنامه ریزی باید به صورتی باشد تا بیشترین تولید در زمان اوج تقاضای بازار باشد. برای تولید محصول در اواخر اسفند قلمه ها باید در تابستان کاشته شوند.


ارقام استاندارد میخک تا دو سال پرورش می یابند ولی انواع اسپری یکساله کاشته شوند و بعد با گیاهان جدید جایگزین می شوند. در زمان کاشت قلمه ها باید دقت کرد عمق کاشت قلمه ها به اندازه عمق آنها در بستر ریشه زایی باشد حتی قلمه هایی که کمی سطحیتر نیز کاشته می شوند سریعتر مستقر شده و به پوسیدگی ناشی از ریز و کتونیا مقاومتر هستند.
فاصله و تراکم گیاهان بسته به رقم، میزان نور و زمان کاشت انتخاب می شود. در تولید یک ساله تراکم کاشت بالاست و فاصله کاشت ۱۵*۱۰ سانتیمتر انتخاب می شود.


در صورتیکه در محصول دوساله فاصله کاشت ۲۰*۱۵ و یا ۱۵*۱۵ انتخاب می گردد. میخک دارای ساقه های نرم و شکنندهای است و اگر قیم استفاده نشود ساقه براحتی خم شده و ممکن است زیر سنگینی گل مناسب آپارتمان بشکنند به این خاطر استفاده از قیمهای سیمی در گلخانه های میخک رایج است.


اولین لایه شبکه سیمی در زمان کاشت قلمه ها در روی بستر قرار داده می شوند و بعنوان نشانگر برای کاشت قلمه ها استفاده می شود، سپس باندازه ۱۰ سانتیمتر بالا آورده می شود. لایه های بعدی قیم شبکه ای با فاصله ۱۰ سانتیمتر از لایه های پایینی قرار داده میشوند. در محصول یکساله بسته به اندازه بوته و سرعت رشد آن از حدود ۴ لایه و در محصول دو ساله از ۶ لایه شبکه استفاده می شود. حفظ و نگهداری ساقه ها در لابه لای قیم شبکهای نیازمند صرف کار است.


سر برداری و هرس میخک به منظور تنظیم و کنترل زمان گلدهی و افزایش کیفیت گل های تولیدی انجام می شود. ارقام اسپری بدون سر برداری تولید شاخه های جانبی می کنند و کمتر سر برداری می شوند، در صورتیکه ارقام استاندارد براحتی تولید شاخه های جانبی نمی کنند و نیازمند سر برداری هستند. برای جلوگیری از انتقال بیماری ها، عمل سربرداری با دست انجام می گیرد. منبع: خرید و فروش گل آنلاین وی آی پی شاپ