سکوهاي کار هوايي ماشين هاي صنعتي هستند که شامل بالابرهای هوايی، سکوهاي کار آسانسوري، و بالابرهاي کاري متحرک مي شوند. همچنين تحت عنوان بالابر مخصوص چيدن ميوه يا بالابر آکاردئوني نيز ساخته مي شوند. سکوهاي کار هوايي عموماً در صنعت جهت اهداف تعمير و نگهداري استفاده شده و توسط افراد حرفه اي کنترل و هدايت مي شوند. اپراتورهاي اين دستگاه ها مي بايست حتما دوره آمورزشي سکوهاي کار هوايي را سپري کنند تا مهارت لازم جهت کنترل ماشين را داشته باشند، حال ديگر مهم نيست که بالابر صنعتی در کجا مورد استفاده قرار گيرد. اين تمرينات بخاطر اطمينان از مهارت افراد جهت کنترل انواع بالابر هوايي و همچنين پيشگيري از بروز خطرات و جلوگيري از صدمات احتمالي، در نظر گرفته شده است.
در اين مطلب به 10 کاربرد اصلي سکوهاي کار هوايي در صنعت پرداخته مي شود. برخي کارها ممکن است خيلي متداول و مرسوم باشند و در عين حال برخي کارهاي صنعتي نيز نامتعارف و غير معمول مي باشند. ولي در کل انجام کليه اموري که لازم باشد نفرات يا تجهيزات در بالاتر از سطح زمين بکار گرفته شوند، استفاده از بالابر هوايي بهترين گزينه است. ولي قبل از اينکه بخواهيد کار در ارتفاع را شروع کنيد بايد اطلاعات لازم در خصوص هدايت بالابرها شامل بالابر هوايي، بالابر آکاردئونی، و ساير بالابرهاي صنعتي را داشته باشيد.
1- تعمير و نگهداري ساختمان

2- بازرسي ايمني
3- شستشو يا تعميرات پنجره
4- امور باغباني و چيدن ميوه
5- تعمير و نگهداري خطوط و شبکه هاي برق
6- نگهداري از درختان
7- رويدادهاي ويژه و کارهاي سرگرمي
8- وقايع ورزشي
9- تعمير و نصب رولرکوسترها و ساير وسايل شهربازي
10- مراکز خريد و پاساژها و انبارها


Click here to enlarge