ماموگرافی سینه می تواند سرطان پستان، تومور های خوش خیم و کیست ها را قبل از این که قابل لمس باشند در بانوان تشخیص دهد.
مامو گرافی از ۳۰ سال پیش مورد استفاده بوده است و در طی ۱۵ سال گذشته پیشرفت فنی آن توانسته است تکنیک و نتایج آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد.
امروزه از امکانات و لوازم خاصی به شکل اختصاصی برای گرفتن تصاویر ایکس ری پستان استفاده می شود، در نتیجه کیفیت نتایج بسیار بالا بوده و میزان تشعشعات محدود است. ریسک های مربوط به تشعشعات نیز محدود و قابل چشم پوشی هستند.
توسعه فناوری مامو گرافی دیجیتالی اجازه تصویر برداری بهبود یافته از پستان در بانوانی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند، بانوانی با بافت متراکم سینه و همچنین افرادی که دوره یائسگی و قبل از یائسگی هستند را می دهد.
مامو گرافی دیجیتال می تواند تصاویر الکترونیکی از سینه ها را تولید کند که توسط فناوری رایانه ای بهبود پیدا کرده و در رایانه ذخیره می شوند. همچنین امکان انتقال تصاویر به شکل الکترونیکی وجود دارد چرا که ممکن است دسترسی به مامو گرافی فقط از راه دور مورد نیاز باشد.
پروسه انجام مامو گرافی دیجیتالی شباهت بسیار زیادی به مامو گرافی استاندارد دارد و از مراحل مشابهی تشکیل می شود.
با کمک سیستم های تشخیص رایانه ای ( CAD )، یک تصویر مامو گرافی دیجیتال به جهت وجود جرم های خاص و نواحی خاصی با تراکم غیر نرمال که نشان دهنده سرطان هستند مورد ارزیابی قرار گرفته می شود.
تصاویر به کمک فناوری سیستم CAD ارزیابی و هایلایت شده تا آنالیز کافی توسط پزشک رادیولوژ انجام شود.
انواع دستگاه ماموگرافی

سازمان ملی سرطان اعلام کرده است که دو نوع مامو گرافی عبارتند از:
Click here to enlarge
ماموگرافی غربالگری


  • در این نوع از ماموگرافی تصویر ایکس ری از پستان به جهت تشخیص تغییرات در بانوان مورد بررسی قرار گرفته می شود تا پزشک مطمئن شود علائم یا نشانه های خاصی از سرطان سینه در زن حاضر نباشند. به کمک ماموگرافی می تواند متوجه تومور هایی شد که با دست حس نمی شوند.

ماموگرافی تشخیصی


  • در این نوع از ماموگرافی تصویر ایکس ری از پستان به جهت تشخیص تغییرات در بانوان مورد بررسی قرار گرفته می شود تا پزشک مطمئن شود علائم یا نشانه های خاصی از سرطان سینه در زن حاضر نباشند. به کمک ماموگرافی می تواند متوجه تومور هایی شد که با دست حس نمی شوند.​

علت انجام مامو گرافی چیست؟

آزمایش ماموگرافی ممکن است به جهت تشخیص و یا صرفا برای غربالگری مورد استفاده قرار گرفته شود.
بانوانی که بیش از ۳۰ سال سن دارند باید آزمایش تشخیصی ماموگرافی را در صورت داشتن علائم انجام دهند. از جمله این علائم می توان به یک برآمدگی دارای نبض، ضخیم شدن پوست سینه، تخلیه مایع از نوک پستان، زخم خاص روی نوک سینه و یا درد در این ناحیه اشاره کرد.
ممکن است از آزمایش ماموگرافی برای ارزیابی وضعیت درد پستان ها استفاده شود، آن هم زمانی که نتایج معاینه فیزیکی بدن و تاریخچه پزشکی قابل استناد نباشند.
[فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ]