میلگرد ها انواع مختلفی دارند که در صنایع مختلفی از آن‌ها استفاده می‌شود. بیشترین استفاده از میلگردها به صنعت ساختمان سازی تعلق گرفته است و در این صنعت برای افزایش استحکام ساختمان‌ها و مقاومت آن‌ها در نظر گرفته شده است. به طور کلی شش نوع میلگرد داریم که می‌توان از آن‌ها در ساختمان‌ ها استفاده کرد. اگر ساختمان خود را با استفاده از بتن می‌سازید، می‌توانید آن را با استفاده از این قطعه ساختمانی تقویت کنید. توجه کنید که در صورتی که از بتن مسلح استفاده می‌کنید، باید از میلگردهای آجر دار استفاده کنید. شما می توانید بهترین [فقط اعضاي سايت مي توانند لينک ها را ببينند. ] را در وب سایت فولاد فیدار مشاهده کنید.