بیدار شدن صبح زود یکی از مشکلاتی است که بسیاری از کارمندان و البته دانش آموزها با آن سروکار دارند و این مشکل حتی باعث تاخیر و جریمه بسیاری نیز شده است.

تا به حال طرح های بسیاری برای ساعت های آلارم دار ارائه شده است که هر کدام به نوعی افراد را بیدار می کردند که دیگر خوابشان نبرد اما اختراع یک داشن آموز هندی در این میان بسیار جالب است.

Click here to enlarge


"سانکالپ سین ها" دانش آموز 19 ساله هندی است که تا به حال به خاطر تاخیر در رسیدن به مدرسه دچار مشکلات بسیار و البته جریمه های سنگینی شده است.

او از چندین سال قبل که با مشکل بیدار شدن مواجه بود به دنبال درست کردن یک ساعت بسیار خاص بود و البته این ایده خودش را با ساعت شوکری که اختراع کرده است به مرحله اجرا در آورد.

او در زیر دکمه "Snooze" ساعت دیجیتالی یک شوکر الکتریکی قرار داده است که باعث می شود تا دیگر دقیقا در همان زمانی که می خواهید از خواب برخیزید


Click here to enlarge