يکي از موضوعاتي که ذهن خيلي از خانم ها را به خود مشغول مي کند اين است که چگونه مي توانند بر همسر خود تاثير بگذارند.در مقالات متعدد ،راهها ي گوناگوني را بيان کرده ايم مانند: اخلاق خوش،صبر،احترام به همسر و.....اما تمام زنان در برخي مواقع از سلاحي استفاده مي کنند که اتفاقا شوهرشان را تحت تاثير قرار مي دهد .البته ما در اين مقاله اصلا قصد نداريم شما را به اين کار تشويق کنيم .....وقتي زن ها اشک مي ريزند، بوي اشک مردان را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر حتي اشک را نبينند و صداي گريه را نشنوند، خشمشان کم تر مي شود. به علاوه اشک، نه گفتن به زبان شيميايي به ميل جنسي مردان است.انسان ها در موقعيت هاي متفاوتي اشک مي ريزند. البته اشک مخصوص انسان نيست و در موجودات ديگر هم ديده مي شود. اما آيا اشک ريختن فقط تاثير فردي دارد و مثلا شما را آرام تر مي کند، يا اين که روي ديگران هم مي تواند اثري داشته باشد؟ شايد سوال جالب تر اين باشد که اشک چه طور روي ديگران تاثير مي گذارد؟اشکاولين حدس دانشمندان اين بود که اشک ريختن روي احساس شادي يا غم ديگران تاثير دارد؛ اما با کمال تعجب مشخص شد که اشک افراد تاثيري روي شادي و يا ناراحتي ديگران ندارد و تغييري نه در جهت مثبت و نه منفي در خلق ديگران ايجاد نمي کند. بلکه مهم ترين تاثير اشک، کاهش ميل جنسي در مردان است!به گزارش محققين دانشگاهي در خاورميانه اشک هاي دو زن را که در حال تماشاي يک فيلم غمگين بودند جمع آوري کرده و دستمال کتاني را به آن آغشته کردند. همچنين محلول نمکي درست کردند و پس از قطره قطره ريختن آن روي صورت همان زن ها، دستمال ديگري را با اين محلول نمکي آغشته کردند. بررسي اين محققان روي تاثير بوي اشک متمرکز شده بود!از 24 داوطلب مردي که در اين مطالعه شرکت کردند، هيچ کدام با بوييدن اشک و محلول نمکي، نتوانستند تفاوت آن ها را تشخيص بدهند. سپس از آن ها خواسته شد که در سه حالت به يک سري عکس از چهره زنان نگاه کنند و به جذابيت آن ها امتياز بدهند. در حالت اول با دستمال آغشته به محلول نمکي در حالت دوم با دستمال آغشته به اشک زير بيني و در حالت سوم بدون هيچ دستمالي.محققين به اين نتيجه رسيدند که فقط بوي اشک واقعي، امتيازي را که مردان به جذابيت مي دهند، کاهش مي دهد. به علاوه بوي اشک هيچ تاثيري بر ارزيابي آن ها از شدت غم تصوير زنان نداشت.سپس براي اين که مشخص شود آيا غم تاثيري بر کاهش ميل جنسي مردان دارد يا نه، عکس ها را با يک فيلم غمگين عوض کردند. پژوهشگران اين بار براي ارزيابي ميل جنسي، ميزان تستوسترون موجود در بزاق مردان را اندازه گرفتند و متوجه شدند که فقط در مرداني که هنگام تماشاي فيلم، دستمال آغشته به اشک واقعي را بو مي کردند، هم در طول پخش فيلم و هم بعد از آن، مقدار تستوسترون کاهش يافته است.


اين شاخص ديگري است که کاهش ميل جنسي رامحققان بر اين باورند که هدف اشک، نه کاهش ميل جنسي مردان که کاهش سطح تستوسترون است که عامل اصلي رفتار پرخاشگرانه و خشونت در مردان است. بنابراين اشک با بوي خود به طرزي نامرئي قدري از خشم مردان مي کاهد.محققين براي اطمينان بيشتر، آزمايش ديگري انجام دادند. اين بار در حالي که محققين با تصويربرداري ام.آر.آي عملکردي، الگوي فعاليت مغزي داوطلبان را مشاهده مي کردند، به آنها فيلم هايي نشان دادند که در شرايط عادي به افزايش تستوسترون منجر مي شود. آزمايش چندين بار تکرار شد: با فيلم هاي شاد، غمگين و خنثي، در حال بوييدن اشک واقعي، محلول نمک و بدون بو.مقايسه الگوهاي مغزي هم نشان داد اشک عامل خاموشي ميل جنسي در مردان است.ابن نتايج بدان معني است که اشک نوعي پيام شيميايي مي فرستد که روي مردان تاثير مي گذارد و اين مستقل از ديدن يا شنيدن اشک ريختن زنان است! اما اين تاثير اشک به چه دردي مي خورد؟محققان بر اين باورند که هدف اشک، نه کاهش ميل جنسي مردان که کاهش سطح تستوسترون است که عامل اصلي رفتار پرخاشگرانه و خشونت در مردان است.
بنابراين اشک با بوي خود به طرزي نامرئي قدري از خشم مردان مي کاهد.از سوي ديگر، اشک نوعي پاسخ «نه» از طرف زن به مرد است، آن هم به زبان شيميايي!