[align=justify][size=small][size=small]بهترين کار اين است که از سنين پايين يعنی از زمانی که فرزندتان شروع به پرسيدن اولين سئوالهايش در مورد اندام های تناسلی اش می کند صادقانه جوابش را بدهيد مثلا موقع شستنش در حمام اگر به آلتش اشاره کرد و پرسيد اين چيه؟ اسم واقعی آن را به او بگوييد.

در سن ۳ يا ۴ سالگی که معمولا بچه ها برای بار اول شروع به پرسيدن اين سئوال ها می کنند اصلا برايشان فرقی نمی کند که شما در مورد بينی و گوش صحبت می کنيد يا آلت تناسلی پس همانجا بدون خجالت می توانيد آموزش را شروع کنيد.

اين کمک می کند که بچه به شما اطمينان کند و بداند که جواب سئوال هايش را می تواند از شما بگيرد و در طول زمان هم اگر چيزی را خواست بداند به شما مراجعه می کند نه به اين منابع بعضا مخرب و يا دوستانش که معمولا در حد خودش معلومات دارند.

اما اگر در چهره تان نشان بدهيد که از اين سئوال شوکه شده ايد مثلا لبتان را گاز بگيريد يا مثلا بگوييد بزرگ می شوی می فهمی و يا عيب است، زشت است و غيره و بعدها بچه از جای ديگر اسم واقعی آن اندام را بشنود و يا ياد بگيرد در موارد ديگر هم به شما اطمينان نمی کند چون می داند که برای شما راحت نيست در اين موارد با او صحبت کنيد.

بنابراين مطمئن ترين سن برای شروع آموزش سلامتی جنسی به بچه زمانی است که سئوال می کند.
[/size][/size]
[/align]

[align=justify][size=small] برای بعضی بچه ها زودتر و برای بعضی ديگر اين سئوال ها ممکن است دير تر پيش بياد بنابراين نمی شود سن خاصی را به عنوان بهترين سن برای شروع آموزش جنسی اسم برد فقط مهم است که پاسخ را صادقانه به او ارائه کنيد. [/size][/align]